Rekonštrukciu dočasného premostenia vo Vraní ukončili v predstihu, dnes bolo sprejazdnené


Foto: Rekonštrukciu dočasného premostenia vo Vraní ukončili v predstihu, dnes bolo sprejazdnené
Galéria: 7 fotiek
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Dnes 24. novembra bola predčasne ukončená rekonštrukcia dočasného premostenia ponad rieku Kysuca v žilinskej mestskej časti Vranie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s prácami 13. októbra, pričom podľa plánu mali opravy ukončiť až v utorok 30. novembra.

Vďaka vhodným poveternostným podmienkam a priebehu prác bez komplikácií sa podarilo skrátiť čas o takmer týždeň. Obyvatelia dotknutých lokalít využívali počas uzávierky obchádzku dlhú približne desať kilometrov, kde aj napriek malej vzdialenosti stratili čakaním v kolónach desiatky minút. 

Po rekonštrukcii bude možné využívať dočasné mosty aj po ďalšie roky. Rieku Kysuca premostili prvýkrát ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Cesta do mestskej časti Vranie bola vtedy uzavretá z dôvodu stavby mostov a tunela Považský Chlmec.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia, respektíve osôb pracujúcich na obnovení premávky. Rovnako žiadame vodičov aby neparkovali vozidlá na ceste III/2095 (Vranie - Rudinka),“ uvádza Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.

Premostenie výrazne pomáha k ekologickej ochrane územia, čo sa prejavuje znížením exhalátov, hlučnosti a v neposlednom rade aj nehodovosti. Jeho vybudovanie zlepšilo nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, ale výrazne sa podpísalo aj pod zníženie tranzitnej dopravy po miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž.

„V piatok sme vykonali zaťažovaciu skúšku. Podľa výsledkov meraní sme mohli skonštatovať, že výsledok zodpovedá kritériám predpísaných technickým noriem. Následne sme začali s osadzovaním obrubníkov a zvodidiel. Obnova mostu spočívala v demontáži mostného poľa, následne začala montáž na mieste odstránenej mostnej konštrukcie. Pred uvedením do prevádzky sme vykonali celkovú úpravu ostatných mostných polí,“ informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Na premostenie sa využívajú dva provizórne mosty dĺžky 72 metrov, ktoré boli navrhnuté a určené pre železničnú prevádzku, a preto museli byť upravené pre automobilovú dopravu. Každý most sa skladá z dvojice mostných polí, o rozpätí 48 a 24 metrov. Mosty sú z oceľovej, rozoberateľnej konštrukcie, zostavenej z jednotlivých, vopred presne vyrobených súčastí. Údržbu mostu bude vykonávať na základe zmluvy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.Prečítajte si viac: