Na hrade Strečno reštaurujú severný palác a sakristiu, práce prebiehajú aj pri hlavnej bráne


Foto: Na hrade Strečno reštaurujú severný palác a sakristiu, práce prebiehajú aj pri hlavnej bráne Foto: Považské múzeum v Žiline

Na obľúbenom a vyhľadávanom hrade Strečno sa tento rok pokračuje s reštaurátorským prácami. Tie aktuálne prebiehajú v severnom paláci a sakristii. Realizované sú prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry SR - v programe Obnovme si svoj dom v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok.

„Cieľom samotného reštaurovania je úsilie o záchranu a konsolidáciu originálnych hmôt a zároveň o obnovenie pôvodného výrazu kultúrnej pamiatky s prezentáciou zachovaných plôch stredovekých omietok. Výsledkom reštaurovania a obnovy bude nielen záchrana kultúrnej pamiatky, ale zároveň aj prezentácia v čo najautentickejšom výraze a tým skvalitnenie jej prezentácie laickej i odbornej verejnosti,“ priblížil reštaurátor Mgr. art. Adrián Giač.

Severný palác dokončia v tomto roku, sakristia bude hotová v ďalšej etape

Na hrade súbežne prebiehajú stavebné práce v časti hlavnej brány, ktoré sú predmetom cezhraničného projektu s názvom „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám česko-slovenského pohraničí“ podporeného z programu Interreg SK-CZ.

Tu ide o kombinovaný projekt rozvoja dopravnej infraštruktúry v prihraničnom regióne s doplnkovou investíciou do objektu kultúrneho dedičstva. Financie budú investované do cestnej komunikácie III. triedy, cyklotrasy a cyklo-lávky spolu s rekonštrukciou hlavnej brány na hrade Strečno.

Prebiehajúce rekonštrukcie boli dôvodom, prečo sezóna na hrade Strečno skončila už v polovici októbra. Prehliadky hradu by totiž boli veľmi obmedzené nielen kvôli plánovaniu vhodnej trasy, ale i kvôli hluku na stavbe. Považské múzeum má pripravený projekt na realizáciu novej expozície, čomu však predchádzajú prípravné práce objektov v podobe novej elektroinštalácie.

„Keďže sme limitovaní financiami, budú realizované etapovite. Veríme, že v budúcej sezóne opäť otvoríme brány hradu pre všetkých milovníkov stredovekej histórie,“ uzavrela správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.

Prečítajte si viac:

Zdroj: Považské múzeum v Žiline