Považské múzeum plánuje otvoriť v Budatínskom hrade kaviareň s rozprávkovým prostredím


Foto: Považské múzeum plánuje otvoriť v Budatínskom hrade kaviareň s rozprávkovým prostredím

Považské múzeum v Žiline vyhlásilo koncom septembra zámer prenajať prebytočné priestory vhodné pre kaviareň. Miestnosti o výmere približne 33 metrov štvorcových, ku ktorým prislúcha aj nádvorie s rozlohou 20 metrov štvorcových, sa nachádzajú v areáli Budatínskeho hradu.

Najnižšia ponuková cena za nájom je 35 eur za meter štvorcový za rok. Víťazný uchádzač získa priestory po dobu troch rokov, pričom pred uplynutím termínu môže rokovať o predĺžení najviac na päť rokov. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do piatku 29. októbra 2021.

Počas najbližších dní by malo prebehnúť vyhodnocovanie ponúk. Komisia, ktorá vyberie víťazného uchádzača, bude zložená minimálne z troch členov, z ktorých bude najmenej jedna osoba zastupovať Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako zriaďovateľa. Prevádzkovateľ následne nesmie v priestoroch novej kaviarne predávať žiadne suveníry a darčekové predmety.


Prečítajte si viac:

Zdroj: Považské múzeum v Žiline