Vynálezy vedca Pavla Chebena využíva aj IBM či NASA. Žilinská univerzita mu udelila čestný doktorát


Foto: Vynálezy vedca Pavla Chebena využíva aj IBM či NASA. Žilinská univerzita mu udelila čestný doktorát Foto: UNIZA

Vo štvrtok 14. októbra boli na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) udelené atribúty titulu „doctor honoris causa“ prof. Dr. Ing. Pavlovi Chebenovi, hlavnému vedeckému pracovníkovi Kanadskej národnej rady pre výskum (NRC). Počas slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady UNIZA rozšírenej o Vedeckú radu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA si prevzal medailu a diplom čestného titulu.

Technológie vyvinuté prof. Chebenom a jeho kolektívom dosiahli svetové uznanie. Jeho vynález spektrometra integrovaného na čipe bol prevzatý NASA a dnes je Pavel Cheben hosťujúcim profesorom na UNIZA a na univerzitách v Španielsku.

„Patrí medzi najvýznamnejších slovenských vedcov v oblasti fyzikálno-technických vied. Má výnimočné zásluhy v rozvoji vedy a techniky v oblasti integrovanej optiky a fotoniky. Pôsobí takmer 30 rokov v zahraničí, pričom mimoriadne aktívne pomáha zapájať slovenských vedcov do špičkovej medzinárodne uznávanej svetovej vedy,“ informuje Žilinská univerzita v Žiline.

Pavel Cheben sa významnou mierou pričinil o spoluprácu so slovenskými vedcami z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA), spoločne publikovali viacero článkov v karentovaných časopisoch. Mimoriadnu pozornosť venuje zapájaniu doktorandov a postdoktorandov do riešenia výskumných úloh a umožňuje im prácu v špičkových laboratóriách vo svete (Kanada, Španielsko, Francúzsko). Na UNIZA a Slovensko prináša cenné know-how v oblasti integrovanej optiky, odboru, v ktorom Slovensko historicky zaostáva v porovnaní s okolitými štátmi ako Česko a Rakúsko.

Čip využíva americká kozmická agentúra

Objavy Pavla Chebena boli prijaté aj niekoľkými významnými priemyselnými hráčmi vrátane IBM a Ciena (nový typ optického vlnovodu). Známy je aj jeho svetovo jedinečný vývoj biosenzorov , dôležitý pre aplikácie v oblasti genomiky, analýzy DNA a detekcie patogénov. Veľký ohlas zaznamenal aj vývoj nanokompozitného skla pre aplikácie v holografickom zázname, o ktorom informovali časopisy Nature, New York Times, Nature Science Update a mnohé ďalšie.

Pavol Cheben. Zdroj: UNIZA

Za prelomový vývoj v integrovanej optike sa považuje čip schopný vykonávať Fourierovú transformáciu, ktorý vynašiel prof. Cheben a je využívaný v NASA. Ide o technológiu, ktorá môže revolucionizovať spektroskopické merania v náročných podmienkach, ako je vesmírne prostredie. Práve z tejto oblasti má profesor Cheben až 18 patentov a viac ako 1100 citácií.

Pred pôsobením v Národnej výskumnej rade Kanady (NRC) viedol Laboratórium vesmírnej inštrumentačnej techniky v Národnom inštitúte pre vesmírne technológie na španielskom Ministerstve obrany. Riadil tam niekoľko vedeckovýskumných a obranných projektov a pracoval na výskume v oblasti satelitnej optiky, optických materiálov a holografických prvkov. Pavel Cheben bol jeden z kľúčových vedcov, ktorí naštartovali telekomunikačný podnik Optenia Inc. a vyvinuli prvý komerčný WDM multiplexor na svete na báze vlnovodných mriežok.

Roky spolupráce prínosom aj pre univerzitu

Toto storočie bolo aj vo vede v Európe pomenované o.i. aj ako storočie fotoniky - PHOTONICS. Žilinská univerzita v Žiline tak udelenou najvyššou poctou ocenila svedomitú prácu, nevšedný talent, osobnú odvahu či výnimočný prínos profesora Chebena pre univerzitu a našu krajinu zároveň.

„Roky vzájomnej spolupráce preukázali významný prínos pre našu univerzitu a pôsobenie profesora „doctor honoris causa“ Chebena u nás si veľmi vážim. Udelenie titulu je prejavom nášho uznania tak výnimočnej osobnosti svetového vedeckého života,“ poznamenal rektor UNIZA prof. Jozef Jandačka.

Atribúty titulu „doctor honoris causa“ udeľuje rektor univerzity uznávanej domácej a zahraničnej osobnosti, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas a ktorá prispela ku vzájomnej spolupráci pri vedeckej a odbornej výchove zamestnancov UNIZA.

Doteraz bolo na univerzite udelených 10 čestných vedeckých hodností v určitej oblasti vied a 31 titulov „doctor honoris causa“ osobnostiam vedeckého i verejného života z celého sveta.

Prečítajte si viac:

Zdroj: UNIZA