Dočasné premostenie cez rieku Kysuca vo Vraní bude uzavreté do konca novembra


Foto: Dočasné premostenie cez rieku Kysuca vo Vraní bude uzavreté do konca novembra

Dočasné premostenie cez rieku Kysuca, ktoré prepája cesty prvej triedy I/11 a tretej triedy III/2095 a slúži na prístup do mestskej časti Vranie ako aj okolitých obcí, bude na takmer sedem týždňov uzavreté.

Uzávierka je naplánovaná v termíne od stredy 13. októbra do utorka 30. novembra 2021. Dôvodom je rekonštrukcia dočasného premostenia cez rieku Kysuca.

Cesta III/2095 v úseku rekonštrukcie dočasného premostenia rieky Kysuca nebude priechodná cez mestskú časť Vranie. Obchádzková trasa miestnej časti Vranie a obce Rudinka bude vedená po ceste I/11 cez Kysucké Nové Mesto.

„Vodičov a chodcov žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia v uvedenom cestnom úseku a za znížený komfort počas trvania prác sa ospravedlňujeme,“ spresňuje mesto Žilina.

Rekonštrukciu bude realizovať Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a po jej ukončení sa umožní využívanie pôvodne dočasného mosta aj počas ďalších mesiacov či rokov. Vďaka premosteniu je mestská časť Vranie odľahčená od tranzitu, motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie spojenie cez rieku Kysuca.

V rámci opráv dôjde k nevyhnutnej výmene jedného z mostných polí. Stavebné práce budú pozostávať z osadenia dočasného dopravného značenia a betónových zvodidiel, úpravy vstupu do koryta rieky Kysuca pre autožeriav, demontáže, odvozu, dovozu a montáže jedného mostného poľa.

„Po montáži nového mosta uvedieme breh koryta rieky do pôvodného stavu, vykonáme statické zaťažovacie skúšky a po súhlase špeciálneho stavebného úradu obnovíme cestnú premávku na mostoch,“ spresnila ešte v lete NDS.

Prečítajte si viac:

Zdroj: Mesto Žilina