Od 4. októbra sú kontajnery na objemný odpad umiestnené v častiach Vlčince, Celulózka a Mojšova Lúčka


Foto: Od 4. októbra sú kontajnery na objemný odpad umiestnené v častiach Vlčince, Celulózka a Mojšova Lúčka

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje obyvateľom mesta, že od 04.10.2021 do 09.10.2021 budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na odloženie objemných komunálnych odpadov odpadov podľa harmonogramu v mestských častiach Vlčince, Celulózka a Mojšova Lúčka.

Následne počas ďalších týždňov budú kontajnery postupne rozmiestňované aj v ďalších častiach mesta. O termínoch a miestach vás budeme ďalej informovať.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v časti Považský Chlmec:

 • v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod.
 • v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík. 

Vlčince I

 • Černovská ulica (za reštauráciou Zeppelin Pub)
 • Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach)
 • Námestie Ľudovíta Fullu

Vlčince II

 • Dobšinského ulica (za lekárňou)
 • Varšavská ulica (za obchodom Pačino)
 • Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11
 • Ústecká ulica č. 5
 • Tulská ulica č. 6

Vlčince III

 • Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
 • Karpatská ulica (pri základnej škole)
 • Piešťanská ulica
 • Zvolenská ulica
 • Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) - neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7

Vlčince IV

 • Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
 • Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
 • Ulica Karola Kmeťku (parkovisko) 

Celulózka

 • Pri Celulózke (pri bytovom dome) - neskôr presun na Pltnícku ulicu

Mojšova Lúčka

 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka - neskôr presun na Lieňovú ulicu

Prečítajte si viac: