3. zbraňová amnestia v Žilinskom kraji - 453 odovzdaných zbraní


Foto: 3. zbraňová amnestia v Žilinskom kraji - 453 odovzdaných zbraní

Od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 prebehla na Slovensku tretia zbraňová amnestia. Na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru mohol každý v uvedenom termíne dobrovoľne odovzdať nelegálne držanú zbraň, alebo strelivo a nehrozilo mu stíhanie za trestný čin nedovolené ozbrojovanie.

Osobe, ktorá dobrovoľne odovzdala zbraň, alebo strelivo sa vyhotovilo písomné potvrdenie o odovzdaní zbrane alebo streliva. Následne bola zbraň, respektíve strelivo prostredníctvom oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru, v pôsobnosti ktorého bola zbraň respektíve strelivo dobrovoľne odovzdané, zaslané na znalecké skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, kde sa každá zbraň podrobí kriminalistickej expertíze - skúmaniu, či s ňou nebol spáchaný trestný čin.

Zbraň zlegalizujú alebo prepadne štátu

Ak sa potvrdí, že zbraň nebola použitá pri trestnej činnosti, ten kto ju odovzdal, bude môcť požiadať o jej zaevidovanie, alebo previesť na inú oprávnenú osobu, v lehote do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada, alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú oprávnenú osobu v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu, ktorého správcom je ministerstvo.

V našom kraji bolo odovzdaných 453 zbraní

V Žilinskom kraji sa odovzdalo celkovo 453 ks zbraní a 3362 ks streliva. Predložené boli zbrane vojenské aj civilné, priemyselne vyrobené, ale aj podomácky vyrobené, respektíve upravené. Prevládali dlhé nad krátkymi. Z opakovacích pušiek bolo predložených najviac guľovníc systému Mauser a systému Mosin, ale aj zbrane s lôžkovým záverom. Medzi krátkymi zbraňami boli odovzdané aj signálne pištole a zbrane skonštruované na princípe perkusného zámkového systému. Tiež bolo odovzdaných viacero samočinných zbraní ako sú guľomety, samopaly a útočné pušky.

Zbrane väčšinou boli predložené v funkčnom stave, niektoré však boli neúplné, poškodené, alebo skorodované. V niektorých prípadoch boli samostatne predložené len hlavne, alebo zväzky hlavní. Priemyselne vyrobené zbrane pochádzajú z rôznych kútov sveta (z Rakúsko-Uhorska, z bývalého Československa, z Maďarka, zo Sovietskeho zväzu, z Brazílie, z USA a z množstva ďalších krajín). Medzi rarity odovzdané v Žilinskom kraji patrí strieľajúce pero pre náboj s okrajovým zápalom kalibru 22 Long Rifle, alebo Korunná ručnica (Kronnengewehr) z dielne známeho puškára Gustáva Fükerta z Vejprt, pri ktorej je vyhnutie pažby neštandardné (podľa dostupných informácií, pôvodný majiteľ predmetnej zbrane mal poškodené pravé oko a zbraň mu bola robená na objednávku tak, aby mohol mieriť ľavým okom). 

Najviac v Liptovskom Mikuláši a Žiline

Pozrite si prehľad odovzdaných zbraní a streliva podľa okresov.

Okres Odovzdané zbrane Odovzdané strelivo
Čadca 22 197
Dolný Kubín 78 276
Martin 59 118
Liptovský Mikuláš 166 0
Ružomberok 51 1261
Žilina 77 1510
Spolu 453 3362

Prečítajte si viac:Zdroj: KR PZ