Za rok sa podarilo nadstaviť a opraviť Materskú školu Suvorovova na Hlinách, kapacita stúpne o 40 miest


Foto: Za rok sa podarilo nadstaviť a opraviť Materskú školu Suvorovova na Hlinách, kapacita stúpne o 40 miest
Galéria: 16 fotiek
Foto: Mesto Žilina

Príkladom riešenia nedostatku kapacít na materských školách je aktuálne skončená rekonštrukcia priestorov materskej školy na Suvorovovej ulici, kedy v jednej z najstarších žilinských materských škôl nadstavili dva z piatich pavilónov a zvyšné taktiež zrekonštruovali.

Počas rekonštrukčných prác, ktoré začali 1. septembra 2020, sa za 1,3 milióna eur podarilo zrenovovať priestory a zvýšiť kapacitu až o 40 miest. Škôlkari v uplynulom školskom roku navštevovali náhradné priestory na ZŠ Jarná a Limbová. Rekonštrukčné práce boli zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov a zvýšenie kapacity.

Všetky pavilóny sú kompletne zateplené, vymenili sa niektoré okná i dvere. Dva pavilóny boli nadstavené, čím sa zvýšila ich kapacita. Kompletne sa vymenila elektroinštalácia vrátane svietidiel. Pribudli aj nové sociálne zariadenia a estetický pohľad do tried doladia nové vykurovacie telesá. Revitalizácie sa dočká aj vonkajší areál, ktorý bude doplnený o nové hracie prvky a plot.

Fasáda materskej školy dostala nový vzhľad doplnený o číselné označenie pavilónov podľa predlohy žiakov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

„Som veľmi rád, že rekonštrukciou prešla práve Materská škola na Suvorovovej ulici. Prác v takomto rozsahu sa dočkala po desiatkach rokov, vďaka čomu je to ešte výnimočnejšie. Aj vzhľadom na legislatívu, ktorá zaviedla povinné predprimárne vzdelávanie, neustále pracujeme na modernizácii prostredia v materských školách či zvyšovaní ich kapacity,“ podotkol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Mesto a riaditeľstvo Materskej školy na Suvorovovej ulici ďakuje rodičom detí, všetkým pedagogickým, prevádzkovým zamestnancom a členom žilinských športových klubov z Diamond Gym, Športcentra Žilina, RTJ Brodno, TJ Zádubnie, Žilina Bears, Grasshopers Žilina za pomoc pri presťahovaní celého zariadenia s vybavením siedmych tried, kuchyne a skladov materskej školy.

Počas dvoch dní sa sťahovania zo skladových priestorov Materskej školy v Zádubní a z náhradných učebných priestorov v Základných školách Limbová či Jarná v Žiline zúčastnilo 65 rodičov, všetkých 31 zamestnancov a 36 športovcov.

Materská škola na Suvorovovej ulici zároveň ďakuje riaditeľom základných škôl Limbová a Jarná za spoluprácu, ochotu a ústretovosť počas ročného obdobia, kedy materská škola pôsobila v ich náhradných priestoroch.Prečítajte si viac:

Zdroj: Mesto Žilina