Diviaky opäť zanechali na sídlisku Hájik neporiadok, naučili sa otvárať aj nádoby na bioodpad


Foto: Diviaky opäť zanechali na sídlisku Hájik neporiadok, naučili sa otvárať aj nádoby na bioodpad Foto: Facebook / Peter Čerňan

Prípady vyčíňania diviakov na žilinskom sídlisku Hájik sa ďalej množia. V uplynulých dňoch sa opäť postarali o neporiadok v okolí kontajnerových stojísk, keď sa im úspešne podarilo prevrátiť a otvoriť nádobu na kuchynský bioodpad. Kombinácia viacerých pachov šíriacich sa so zberných nádob divú zver priťahuje, tá sa následne snaží dostať k potrave.

Obyvatelia sídliska tak po novom nachádzajú v okolí svojich bydlísk ďalší neporiadok. Od samosprávy očakávajú čo najrýchlejšie riešenie, mnohí sa totiž obávajú stretu s diviakom a majú strach pohybovať sa vo večerných hodinách po uliciach.

V mestskej časti Závodie sa občanom podarilo svojpomocne zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad tak, že ich divá zver nedokáže prevrátiť a otvoriť. Do zeme zabetónovali oceľovú tyč, o ktorú následne reťazou zaistili kontajnery. Investícia do opatrenia ich vyšla na približne dvadsať eur.

„Na začiatku diviaky skúšali, či nádobu neotočia, ale po dvoch-troch nociach, keď sa im to nepodarilo, už dali košu pokoj. Smetiari sa naučili reťaz pekne odopnúť a my si ju potom počas dňa zas zapneme,“ vysvetlil jednoduchosť riešenia obyvateľ Lukáš.

Žilinská samospráva chce bojovať proti diviakom ich elimináciou ale aj kompletnou výmenou kontajnerov. Nedávno vznikla pracovná skupina, ktorej cieľom je navrhovať a realizovať riešenia za účelom zamedzenia pohybu divej zveri po sídlisku.

Pracovná skupina je zložená nielen zo zamestnancov mesta a mestských policajtov ale jej členmi sú tiež poľovníci a odborníci. Dokým sa mestu nepodarí vymeniť kontajnery, budú sa realizovať krátkodobé riešenia v podobe ich eliminácie.

Do dnešného dňa našťastie nedošlo k fyzickému napadnutiu ľudí divou zverou, mestská polícia však riešila prípady, kedy sa obyvatelia báli vystúpiť z auta či dostať domov. Podľa odborníkov je najlepším riešením pri strete s diviakom zachovať pokoj, hľadieť periférne mimo a neplašiť ho.


Prečítajte si viac: