Žilinská univerzita predstavila dva nové vynálezy. Inšpirovali sa detskými nápadmi


Foto: Žilinská univerzita predstavila dva nové vynálezy. Inšpirovali sa detskými nápadmi

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) zorganizovala v stredu 23. júna už piaty ročník podujatia MyMachine EXPO Žilina 2021, na ktorom mladí nadaní vynálezcovia predstavili dva vynálezy inšpirované detskými nápadmi. Počítačové hry Dobrodružstvo Strelky a Mobilodronom po Slovensku vznikli v symbióze tvorcov nápadov - detí základných škôl a realizátorov nápadov - stredoškolákov a vysokoškolákov zo Žilinského kraja.

Deti si vysnívajú nápad, vysokoškoláci ho spracujú do realizovateľnej podoby a v druhom školskom polroku funkčný prototyp vyrábajú stredoškoláci. MyMachine Slovakia je neformálny vzdelávací program Karpatskej nadácie zameraný na rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Ako jediný prepája všetky tri stupne vzdelávania: základné školy, stredné školy a vysoké školy. Aj preto ho nazývajú oslavou či festivalom kreativity. Podobne ako v MyMachine, tak aj na UNIZA sa kladie dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) predstavila 23. júna 2021 dva originálne technické vynálezy inšpirované detskými kresbami. Ide o výsledok takmer ročnej práce mladých programátorov a umeleckých dizajnérov, z FEIT UNIZA boli tvorcami štyria študenti z katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií.

Zdroj: FEIT UNIZA

Na Univerzitnom námestí otvoril podujatie MyMachine EXPO Žilina 2021 prof. Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA krátkym príhovorom. Nasledovali ďalšie milé slová, motivačné výzvy a poďakovania prof. P. Brídu z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA),  Laury Dittel, riaditeľky z Karpatskej nadácie a Žofie Teplickej, koordinátorky programu MyMachine Slovakia. Po slávnostnom predstavení a odhalení najnovších vynálezov od ich tvorcov a návrhárov zo stredných a vysokých škôl prišiel rad na najmenších účastníkov podujatia, deti. Práve oni si ako prvé mohli vyskúšať a zahrať sa dve nové počítačové hry Dobrodružstvo Strelky a Mobilodronom po Slovensku.

Počítačová hra Dobrodružstvo Strelky je z dielne študentov FEIT UNIZA a žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina. Hra vznikla na základe nápadu 7- ročnej Katky zo ZŠ Jarná Žilina, ktorá si vysnívala hovoriacu mačičku. Študenti z jej myšlienky vytvorili návrh na hru, v ktorom mačička sprevádza hráča po prírode a prekladá mu reč zvierat, aby im lepšie porozumel a zistil, čo prežívajú.

Hra má niekoľko levelov a hráči sa zábavným spôsobom vzdelávajú o význame ochrany prírody. Počítačová hra Mobilodronom po Slovensku je z dielne študentov FEIT UNIZA a žiakov Spojenej školy Tvrdošín. Je založená na nápade 11-ročného Kristiána zo ZŠ Márie Medveckej v Tvrdošíne. Kristián si vysníval lietajúceho drona, ktorý by nám pomáhal, keď chceme telefonovať a mať pri tom voľné ruky. Hra pomáha deťom učiť sa základy programovania, hráči v nej programujú cestu drona cez jednotlivé mestá Slovenska, úlohy plnia formou jednoduchých príkazov (choď vpred, otoč sa a ďalšie).


Cieľom je zatraktívnenie vzdelávania a nový typ zručností

Na Univerzitnom námestí sa prezentovali aj vynálezy z predchádzajúcich ročníkov programu MyMachine a deti si mohli pozrieť i študentské práce vysokoškolákov z FEIT UNIZA (robot, auto, elektrická štvorkolka). Nechýbal ani pohyb na skupinovej kolobežke (vynález z roku 2016/2017), vietor vo vlasoch a smiech na perách si užilo na Univerzitnom námestí veľa detí.

„Na Slovensku nebola posledných 20 rokov reforma školstva a je to dosť cítiť. Program MyMachine reaguje aj na situáciu vo vzdelávacom systéme a prináša niečo nové, snaží sa vzdelávanie zatraktívniť a priniesť taký typ zručností, ktoré sú v 21. storočí žiadané a študenti ich uplatnia či už v zamestnaní alebo v osobnom živote,“ povedala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Podujatie MyMachine EXPO Žilina je jedným z plánovaných podujatí piateho ročníka, na ktorom sa podieľalo 12 základných škôl, 12 stredných odborných škôl a štyri univerzity. Tento medzinárodne ocenený vzdelávací program sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

MyMachine aktuálne prebieha 5-tich krajoch SR:  Košickom, Prešovskom, Žilinskom, Trnavskom a Bratislavskom. Okrem Slovenska sa realizuje v ďalších 7 regiónoch sveta ako napr. Belgicko, Portugalsko, Slovinsko či Juhoafrická republika. Získal si pozornosť svetových odborníkov na vzdelávanie a viacero ocenení za svoj prínos.

„Študenti zo študijného programu Multimediálne inžinierstvo z FEIT UNIZA spolupracujú na tvorivých nápadoch s veľkým nasadením. Práca na projektoch z MyMachine je veľkou pridanou hodnotou nielen pre samotných študentov, ale tiež pre FEIT. Študenti si rozvíjajú kreativitu, prácu v tíme a zároveň sa zdokonaľujú v koordinovaní prác stredoškolských kolegov. Pre mňa ako koordinátora na fakulte je vynikajúcou odmenou radosť na tvárach detí, ktoré sa tešia z realizácie ich vysnených vynálezov,“ povedal prof. Peter Brída, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy z FEIT UNIZA.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: UNIZA