Medvedicu zo Sučian usmrtili injekciou, k výskytu medveďov v intraviláne prispieva aj turistická akvitiva


Foto: Medvedicu zo Sučian usmrtili injekciou, k výskytu medveďov v intraviláne prispieva aj turistická akvitiva Foto: zasahovytim.sopsr.sk/

Približne v polovici júna odchytil a následne eutanázoval Zásahový tím pre medveďa hnedého takmer stokilogramovú medvedicu, dôvodom pre usmrtenie bolo ohrozenie obyvateľov Sučian a okolia. Členovia tímu len od začiatku roku vykonali 25 obhliadok, pričom sa opakovane pokúšali odplašiť jedinca.

Naa medvedicu ale nepomohlo ani svetlo, hluk, paintballové strelivo, výstrely z poplašnej pištole či medvedí sprej. Jedinec, ktorý nevykazoval známky plachosti, tak predstavoval nebezpečenstvo pre obyvateľov i návštevníkov obce a členovia tímu pristúpili ku krajnému riešeniu. Tým bolo usmrtenie, ktoré má v kompetencii práve zásahový tím:

„Z potreby operatívneho riešenia eliminácie škôd spôsobených medveďom hnedým a z potreby operatívneho riešenia nebezpečných stretov medveďa hnedého a človeka vnikol Zásahový tím pre medveďa hnedého. Ten má na základe ods. 5, § 65a, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnenie zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojim správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí,“ vysvetlil Jaroslav Slašťan.

Po usmrtení telo odovzdajú užívateľovi revíru

Konkrétnu medvedicu zo Sučian usmrtili injekciou s obsahom biologicky účinných látok. Náklady na eutanáziu jedinca o takejto hmotnosti sú približne 160 eur. Následne telo odovzdajú správcom revíru: „Po eutanázii medveďa sa vypíše tlačivo s názvom „Záznam o usmrtení (úhyne) a odchyte medveďa hnedého“ a preberací protokol pri odovzdaní telesných pozostatkov užívateľovi poľovného revíru,“ dodal Slašťan.

Počet jedincov medveďa hnedého sa podľa lesníkov zvýšil za posledné dve dekády trojnásobne, v stanovisku k historicky prvému usmrteniu človeka medveďom hnedým sa sťažovali na príliš nízke povoľovacie kvóty pre odstrel. Zásahový tím, patriaci pod Ministerstvo životného prostredia, však v informovaní o eutanázii označil toto riešenie za najkrajnejšie. Využívať sa má v podobných prípadoch, akým bol ten zo Sučian.

Členovia tímu aktuálne monitorujú medveďa v Žiari nad Hronom, ktorého zachytili miestni obyvatelia počas prechádzania miestnou cestou aj chodníkmi. Za sťahovanie medveďa môže aj zvýšený pohyb turistov:

„Zvýšený počet hlásení medveďa hnedého súvisí nielen s nezabezpečeným komunálnym odpadom a poľovníckymi vnadiskami v blízkosti intravilánov obcí, ale aj s degradáciou biotopov, ktoré medveď obýva. Náhodný výskyt medveďa – ako je aj tento v meste Žiar nad Hronom, je spôsobený aj zvýšenou frekvenciou návštevníkov, turistov, zberačov lesných plodov a ľudí, ktorí sa v životnom priestore medveďa venujú rôznym voľnočasovým aktivitám,“ informuje zásahový tím.

Zdroj: zasahovytim.sopsr.sk

Prečítajte si viac: