Rokovanie na samospráve - urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R3


Foto: Rokovanie na samospráve - urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R3

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja sa dnes (11. 5. 2015) stretli predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), zástupcovia Žilinskej župy, primátor mesta Turčianske Teplice a starostovia obcí Háj, Rakša a Mošovce na rokovaní, počas ktorého sa všetci zúčastnení zhodli na neodkladnom urýchlení vytvorenia novej cestnej infraštruktúry. Výstavba rýchlostnej cesty R3 na úseku od Martina po Hornú Štubňu tak dostáva reálnejšie obrysy. Mesto Turčianske Teplice má spolu s ostatnými obcami záujem na pokračovaní prípravy výstavby R3.

Obce sú pripravené

Sú pripravení prijať nové uznesenia, ktoré uvoľnia celý prípravný proces a súhlasia s oboma navrhovanými variantmi, ktoré na pracovnom stretnutí predložili spracovatelia štúdie realizovateľnosti spoločnosti Amberg Engineering Slovakia. „Pre vybudovanie R3 je nutná súčinnosť miestnej a krajskej samosprávy spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou. My sme pripravení maximálne napomôcť pri organizovaní stretnutí so starostami a primátormi a spolupracovať na vytváraní kompromisov, ktoré povedú k efektívnejším výsledkom,“ informoval počas stretnutia podpredseda ŽSK Jozef Štrba.

Komunikácia pomôže regiónu

Podľa slov investičného riaditeľa NDS Pavla Kováčika by už v septembri 2015 mala byť spracovaná štúdia realizovateľnosti, v rámci ktorej dôjde k vyhodnoteniu variant vyplývajúcich zo vzájomných diskusií a rokovaní. Plánovaný úsek rýchlostnej cesty R3 bude vychádzať z D1 severne od Martina a za Turčianskymi Teplicami sa napojí na existujúci úsek R3 Horná Štubňa. Význam komunikácie vidí podpredseda ŽSK nielen v oblasti životného prostredia, ale aj v hospodárskom rozvoji regiónu Turca a zlepšení dopravnej obslužnosti. „Verím, že všetky ďalšie rokovania povedú k úspešným výsledkom a R3 prinesie vodičom a obyvateľom nášho kraja rýchlu, bezpečnú a komfortnú dopravu,“ uzavrel J. Štrba.

Prečítajte si viac: