Žilinská univerzita má novú Aulu Wernera von Siemens


Foto: Žilinská univerzita má novú Aulu Wernera von Siemens

Na Žilinskej univerzite otvorili novú aulu s kapacitou 180 študentov a špeciálnou technikou pre vyučujúcich. Ako potvrdenie dlhodobej a obojstranne výhodnej spolupráce UNIZA s firmou Siemens ju pomenovali po Wernerovi von Siemens. Rekonštrukcia auly trvala niekoľko mesiacov.

„Za Žilinskú univerzitu sú v tomto smere hlavnými ťahúňmi Elektrotechnická fakulta a Katedra riadiacich a informačných systémov. Predpokladám, že pomenovanie učební po významných osobnostiach sa stane trendom aj pre iné fakulty a študijné odbory. Aby sme študentov mohli motivovať významnými činiteľmi, ktorí budovali históriu tejto spoločnosti,“ uviedol prorektor Žilinskej univerzity pre vzdelávanie Milan Trunkvalter

Zlý smer štúdia

Generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Vladimír Slezák na margo spolupráce uviedol, že až štvrtine európskych zamestnávateľov chýbajú vysokoškolsky vzdelaní pracovníci. „Na druhej strane je veľké množstvo, nie menej ako 25 percent, mladých ľudí, ktorí končia univerzity a nenájdu uplatnenie. Pretože majú vybraný možno zlý smer na štúdium. Aby sa to zmenilo, chceme robiť štúdium pre mladých ľudí atraktívnejšie. Aj tým, ako priestory, v ktorých študujú, vyzerajú,“ podotkol Slezák.

Prednášky uľahčí interaktívna tabuľa

Spolupráca je dlhodobá a zahŕňa viacero aktivít. „Chceme sa aktívne zapájať do zvyšovania kvality vzdelávania, poskytovať našich expertov na prednášky v rámci výučbového procesu, ako aj umožniť študentom odbornú prax a exkurzie vo firmách koncernu. Na absolventov, ktorých zamestnávame v Žiline, máme špecifické požiadavky. Napríklad preferujeme nemecký jazyk. Čiže, platíme nemeckých lektorov, aby vyučovali mladých ľudí nemecký jazyk. Samozrejme sa ich snažíme po konci štúdia prilákať nejakým spôsobom k nám,“ dodal Slezák.

Vďaka interaktívnej tabuli môže vyučujúci doplniť svoj výklad o rôzne prezentácie či aktuálne príspevky z webu. „V prvom rade tu je nová interaktívna tabuľa. Ale nie interaktívna tabuľa v klasickom poňatí. Je to využitie multimédií v prostredí Žilinskej univerzity počas prednášok. Interaktívnu tabuľu tu nechápeme ako didaktickú techniku, ale ako učebnú pomôcku alebo doplnok, ktorý urobí prednášku pre študentov ďaleko zaujímavejšou. Tabuľa je aj ovládacím prvkom počítača, ktorý je pripojený na univerzitnú sieť a do internetu. A vyučujúci môže prednášku doplniť odvolaním sa na webové stránky alebo rôzne prezentácie,“ upresnil riaditeľ Ústavu informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity Jozef Mužík.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu