V Žiline pribude 6 "knižníc" na verejných miestach


Foto: V Žiline pribude 6 "knižníc" na verejných miestach
Galéria: 1 fotka

Mesto Žilina v spolupráci s Kia Motors Slovakia s.r.o. a Nadáciou Pontis sa rozhodli zapojiť do projektu „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“. V projekte pôjde o vytvorenie nových kultúrnych možností a interakcií medzi malými i veľkými čitateľmi na 6 verejných miestach v meste Žilina. Kde všade budeme môcť čítať?

Miniknižnice na sídliskách aj Mariánskom námestí

Hlavnými aktivitami projektu bude výroba a umiestnenie 6 verejných miniknižníc, ich naplnenie knihami v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žilne, kníhkupectvom ArtForum a obyvateľmi Žiliny a dve verejné čítačky pre deti i dospelých čitateľov. Štyri miniknižnice budú umiestnené na detských verejných ihriskách so záhradou (Solinky, Vlčince, Hliny, Trnové) v spolupráci s materskými centrami zo Žiliny, jedna v komunitnej záhrade v Dennom centre pre seniorov a jedna pre dospelých čitateľov v centre mesta na Mariánskom námestí.

Celkové náklady na projekt sú vo výške 1 205 eur. Projekt bude financovaný prostredníctvom Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis vo výške 1 000 eur a z rozpočtu mesta Žilina vo výške 205 eur. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu, výrobu a osadenie 6 miniknižníc (drevo, šindeľ, zavierací systém, ochranný náter, drevený stojan, osadenie miniknižníc atď.) vo výške 1 030 eur, honorár pre autorov detskej rozprávkovej knižky a súčasného slovenského autora (ide o knihy, ktoré budú reprodukované prostredníctvom čítačiek). Ďalej na propagačné materiály vo výške 100 eur a letáky o projekte vo výške 75 eur.

Dokončenia sa dočkáme na konci prázdnin

Termín realizácie projektu je od 1. 4. 2015 do 30. 8. 2015. Výsledkom projektu budú vytvorené nové kultúrne možnosti pre malých i veľkých čitateľov na šiestich verejných miestach v meste Žilina. Prostredníctvom takto dostupných miniknižníc bude možné si požičiavať knihy bez nákladov na rodinný rozpočet.Prečítajte si viac: