V Hornom Vadičove pribudla pre seniorov ďalšia terapeutická zastávka


Foto: V Hornom Vadičove pribudla pre seniorov ďalšia terapeutická zastávka Foto: SAD Žilina

Už v poradí štvrtá autobusová terapeutická zastávka od SAD Žilina vznikla koncom novembra v Centre sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove, pomáha klientom zariadenia pri spomínaní v rámci reminiscenčnej terapie. Zastávka má síce cestovný poriadok, no autobus tam nestojí.

„Uvedomujeme si, že takýmto spôsobom môžeme pomôcť viacerým ľudom zvládnuť tiesnivé stavy, ktoré ich neraz zmocňujú. Týmto projektom chceme pomôcť zariadeniu sociálnych služieb pri práci s klientami, v rámci reminiscenčnej terapie. To sa dá preložiť, ako terapia spomienkami – návrat do spomienok na detstvo, mladosť aj aktívny život. Vybavovanie spomienok prostredníctvom starých predmetov, fotografií, hudby a všetkých pozitívnych skúsenosti, ktoré sa viažu k ich aktívnemu životu. Klienti si prostredníctvom tejto terapie uvedomujú vlastnú identitu a precvičujú pamäť,“ uvádza dopravca.

Pri obdobnej terapii vytvárajú klientom aj vhodné prostredie pomocou predmetov, tie im navodia príjemnú atmosféru. Vybudovaním fiktívnej zastávky vznikol na dvore zariadenia príjemný priestor, kde si seniori posedia a počkajú na “cestu do školy” či iné spomienky. Vďaka tomu si pospomínajú na spolucestujúcich či zážitky z pracovného aj súkromného života.

„Spoločnosti SAD Žilina vyjadrujeme úprimne poďakovanie v mene našich klientov aj zamestnancov za vytvorenie fiktívnej zastávky na dvore nášho zariadenia, čím prispela k skvalitneniu poskytovania sociálnej starostlivosti našich klientov. Veľmi si ceníme, že v dnešnej hektickej a komerčnej dobe je ochotná podporiť zariadenia sociálnych služieb v ktorých poskytujeme starostlivosť seniorom, chorým a opusteným ľuďom,“ poďakovali zamestnanci Centra sociálnych služieb Fantázia, pracovisko Horný Vadičov

 


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu