Mesto plánuje opraviť chodníky na Hlinách a na Vlčincoch


Foto: Mesto plánuje opraviť chodníky na Hlinách a na Vlčincoch
Galéria: 3 fotky

Vedenie mesta Žilina má záujem o to, aby sa kvalita života jeho obyvateľov neustále zlepšovala. V piatok 24. apríla 2015 sa stretli prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma, mestskí poslanci Iveta Martinková a Štefan Zelník, vedúci odboru dopravy a odboru investičného, aby sa priamo na mieste oboznámili so stavom chodníkov na sídlisku Vlčince.

Opravy by mali prebehnúť na Hlinách a Vlčincoch

Mesto Žilina postupne pripravuje projektovú dokumentáciu na opravu chodníkov na žilinských sídliskách, ktoré sú v určitých úsekoch v dezolátnom stave. Všetko sa však odvíja od finančných možností mesta, o čom budú v konečnom dôsledku rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. Opravy chodníkov mesto plánuje začať v budúcom roku.

Opravy by sa mali najprv vykonať na sídlisku Hliny a následne, ak to financie dovolia, na sídlisku Vlčince. V piatok 24. apríla v dopoludňajších hodinách sa niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline stretli s vedúcimi pracovníkmi Mestského úradu v Žiline, aby si na vlastné oči overili technický stav chodníkov na sídlisku Vlčince.

Opätovná úprava rozpočtu

„Ukázalo sa, že v dohľadnej dobe bude nutné vykonať rekonštrukciu chodníkov na niektorých žilinských sídliskách. Verím, že aj ostatní poslanci mestského zastupiteľstva sa k tejto otázke postavia zodpovedne a budú podporovať návrh mesta a úpravu rozpočtu tak, aby bolo možné investovať do týchto opráv,“ povedal prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma, ktorý si uvedomuje finančnú náročnosť tohto projektu.

zdroj: TS Mesto ŽilinaPrečítajte si viac: