Koordinátorka dobrovoľníckeho týždňa: Účasť v kraji bola rekordná, rok prináša netypické situácie


Foto: Koordinátorka dobrovoľníckeho týždňa: Účasť v kraji bola rekordná, rok prináša netypické situácie

Počas týždňa 16. až 22. septembra 2020 sa naprieč celým Slovenskom zapájali dobrovoľníci do aktivít, ktorými pomáhali zlepšovať stav miest, kde žijú. V Žiline sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo viac dobrovoľníkov ako v minulosti. A to aj napriek pandémii.

To, čo sa v Žilinskom kraji podarilo vďaka týždňu zlepšiť a ako prebieha celá kampaň, nám prezradila Michaela Ondríková, koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra. 

Ako hodnotíte tohtoročnú účasť na Týždni dobrovoľníctva? 

Tohtoročná situácia bola veľmi špeciálna. Tesne pred začiatkom Týždňa dobrovoľníctva začala druhá vlna koronavírusu a teda ovplyvnila aktivity či zapojenie sa v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020. Napriek tomu, že čísla zapojených v porovnaní s minulým, rekordným rokom, sú asi o polovicu nižšie, čo sa týka celého Slovenska, v Žilinskom kraji sa prekvapivo zapojilo viac dobrovoľníkov.

Tí spoločne odpracovali o niekoľko stoviek viac dobrovoľníckych hodín ako doteraz. Veľkú zásluhu na tom majú konkrétne organizácie, ktoré veľmi aktívne vytvárali príležitosti pre zapojenie sa verejnosti. Rozvojová agentúra Žilinského kraja v spolupráci s ďalšími zariadeniami vytvorili viac ako 10 dobrovoľníckych ponúk v rámci celého kraja. 

Komunitná nadácia Liptov vo svojom okrese zmobilizovala desiatky dobrovoľníkov a spoločne upravovali na Liptove dediny i mestá, mládežnícka organizácia Sytev propagovala dobrovoľníctvo v Kysuckom regióne, OZ V.I.A.C. pripravilo niekoľko dobrovoľníckych ponúk na Orave. 

Práve pre zapojenie sa, vytvorenie dobrovoľníckej príležitosti tak, aby bola v súlade s opatreniami, pre ochotu i nadšenie dobrovoľníkov, prístup organizácií a ich postoj voči situácii, hodnotím účasť jednotlivcov a organizácií veľmi pozitívne.  

Zmenila pandémia niečo na priebehu aktivít? 

Určite áno. Kvôli aktuálnej situácii, najmä v okresoch Tvrdošín a Námestovo, kde sa počas Týždňa dobrovoľníctva situácia menila a zhoršovala zo dňa na deň, sme museli aktuálnemu stavu prispôsobiť aj aktivity. Kvôli opatreniam a bezpečnosti ohrozených skupín, najmä klientov z centier sociálnych služieb, sme úplne zrušili dobrovoľnícke aktivity v piatich centrách sociálnych služieb (Trstená, Tvrdošín, Zákamenné, Zubrohlava a Oravská Lesná).

Tiež doučovanie v Komunitnom centre v Trstenej či dobrovoľnícku aktivitu v trstenskej nemocnici. Rovnako značne, v rámci celého Slovenska, pandémia ovplyvnila zapojenie sa dobrovoľníkov najmä väčších triednych kolektívov, čo v minulosti bývalo štandardom.  

Sú v Žiline jednotlivci a organizácie, ktoré sa zúčastňujú pravidelne? 

Priamo v Žiline sa do Týždňa dobrovoľníctva zapájajú ako dobrovoľníci zamestnanci Úradu ŽSK, na čele s pani župankou Erikou Jurinovou. VÚC je pravidelne partnerom pri Týždni dobrovoľníctva v kraji, a pravidelne sa zapájajú aj s ponukou pre zamestnancov úradu.

V rámci Žilinského kraja sa opakovane do kampane zapája aj Komunitná nadácia Liptov, ktorá už tradične začína Týždeň dobrovoľníctva v horách, výstupom na niektorý zo slovenských vrchov s nevidiacim priateľom Paľkom. Tento rok spolu s dobrovoľníkmi vystúpili na Baranec, minulý rok zdolali Kriváň. 

Koľko odhadujete, že bolo tento rok úplne nových dobrovoľníkov? 

Myslím si, že asi tretina z nich, teda 100. Je značná časť ľudí, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníctva aj v rámci Týždňa dobrovoľníctva, pretože už majú s danou organizáciou skúsenosť a niekedy u nich dobrovoľníčili. Potom sú ľudia, ktorí majú skúsenosť s dobrovoľníctvom a hľadajú príležitosť vo svojom okolí, kde by mohli pomôcť. 

Potom tu máme rok 2020 a veľa netypických situácií - v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Ku tým pozitívnym patrí napríklad aj to, že počas pandémie, približne od marca do júna, vznikla veľká skupina dobrovoľníkov, ktorí sa v Žilinskom kraji zapojili do nezištnej pomoci druhým - či už cez nákupy ohrozeným skupinám, online doučovanie, pomoc v zdravotníctve, šitie rúšok a iné. 

Aj z tejto skupiny sa niektorí zapojili do aktivít v rámci týždňovej kampane. Sú potom aj úplne noví, ktorí sa o dobrovoľníctve dozvedeli možno cez spolužiakov, dostali priame pozvanie od kamarátov, či cez sociálne siete alebo iné médiá. Túto skupinu “úplne nových” dobrovoľníkov tvorilo odhadom okolo sto ľudí. Do budúcna môžeme pri prihlasovaní pridať otázku naviac a budeme mať aj reálne čísla.  

Ktoré aktivity a výstupy v Žilinskom kraji si všimne aj verejnosť?  

Keďže kvôli pandemickej situácii bola väčšina aktivít zameraná na úpravu okolia, takže je toho dosť :) Spomeniem niektoré: v Žiline v parku pod Rondlom je upravená záhrada, v Kysuckom Novom Meste vznikli na sídliskách maxi spoločenské hry, vo Vlachoch sú grafitmi pomaľované podchody zmenené na rozprávkový štýl, v Liptovskom Hrádku vyčistená alej a sady M.R. Štefánika, v Trstenej je upravený Židovský cintorín a sprístupnená cesta k nemu. A ďalšie mládežnícke centrá a zariadenia majú upravené záhrady či terasy.  

Aké činnosti v ponuke sa tešili najvyššej popularite?

Priamo v Žiline sa udialo niekoľko aktivít. Konkrétne OZ Truc Sphérique dali výzvu pre dobrovoľníkov, aby spoločne skrášlili terasu a záhradu pri Kultúrnom stredisku Stanica, v parku pod Rondlom.

Rozvojová agentúra Žilinského kraja pripravila v Žiline aktivitu na výrobu produktov na vianočné trhy, z ktorých zisk pôjde rodinám v núdzi, a tiež s dobrovoľníkmi na marketingovom workshope položili základy marketingovej a fundraisingovej stratégie župnej nadácie.

My za Žilinské dobrovoľnícke centrum sme boli odprezentovať na Univerzite tretieho veku v Žiline možnosti dobrovoľníctva pre študentov tejto univerzity. Vzhľadom k tomu, že každá zo spomínaných aktivít mala aj kvôli opatreniam obmedzenie na 5-7 dobrovoľníkov, nedá sa úplne jednoznačne určiť, o ktorú bol najvyšší záujem.  

Akým počtom dobrovoľníckych hodín spolu ľudia u nás pomohli? 

V Žilinskom kraji sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 307 dobrovoľníkov a spoločne pomáhali 1431 dobrovoľníckych hodín.  

Čím bude Žilinské dobrovoľnícke centrum do konca roka pokračovať? 

Čaká nás ešte oceňovanie dobrovoľníkov pod názvom Srdce na dlani, ktoré je každoročne veľmi výraznou akciou - najmä kvôli sile toľkých dobrých skutkov, dobrovoľníckych činností a ľudí, ktorí počas celého roka venujú svoj čas aktivitám preto, aby pomohli svojmu okoliu či komunite. 

Teraz ešte sami nevieme, či nám to pandemická situácia a opatrenia dovolia. S pandémiou však prichádzajú ďalšie výzvy a vznikajú nové situácie, v ktorých treba pomôcť. Opäť rozbiehame doučovanie cez web a uvidíme, aké ďalšie potreby sa časom ešte ukážu. 

Okrem toho, samozrejme, budeme pokračovať v našej základnej činnosti a to prepájaní dobrovoľníckych organizácií s dobrovoľníkmi a podpore dobrovoľníckych organizácií. Rozbiehame tiež aktívnu spoluprácu s Rozvojovou agentúrou Žilinského kraja a s organizáciou Sytev, ktorá zahŕňa okrem iného aj vytváranie informačných bodov v kraji.  

Viac o aktivitách Žilinského dobrovoľníckeho centra sa dočítate na www.dobrovolnictvoza.sk