Bulvár v Žiline čaká na rekonštrukciu, mesto vyhlásilo architektonickú súťaž


Foto: Bulvár v Žiline čaká na rekonštrukciu, mesto vyhlásilo architektonickú súťaž Foto: ilustračné

Časť Bulvár v centre Žiliny je o niečo bližšie k revitalizácii, mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž s cieľom nájsť vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru. Od súťažných návrhov samospráva očakáva kreatívny urbanistický a architektonický návrh riešenia nového Bulváru. 

Víťaza súťaže by sme mali spoznať vo februári budúceho roka, predpokladaná hodnota zákazky pozostávajúca zo sumy za nadväzujúcu zákazku a z cien a odmien je 198 100 eur bez DPH. V súťažnom dialógu budú uchádzačom udelené ceny podľa poradia, víťaz získa 8-tisíc eur. Druhé miesto ohodnotí mesto sumou 4 500 eur, tretie 3 200 eur. Pre prihlásených uchádzačov je pripravená aj režijná odmena na úrovni 2 400 eur.

„Súťaž by mala priniesť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Očakávame komplexný návrh, ktorý celý vymedzený priestor navrhne atraktívnejším aj príjemnejším pre pobyt a pohyb na ulici a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu,“ podotkol hlavný architekt mesta Žilina Rudolf Chodelka. 

Samotné územie obsahuje z veľkej časti parkovacie plochy a komunikácie pre pešiu a automobilovú dopravu, vrátane vjazdov do vnútroblokov sídliska. Aj to bude výzvou pre architektov, ktorí navrhnú novú podobu Bulváru v Žiline. Pred viac ako rokom schválili poslanci nový územný plán zóny.

Predpokladaný časový rámec súťažného dialógu. Zdroj: zilina.sk

Územie Bulváru leží v exkluzívnej časti Žiliny. Ulicou A. Bernoláka prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou (centrum Rudiny I-Na Hlinách – centrum Rudiny II-Na Hlinách – centrum Solinky).

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Prostredie ulice je však morálne a technicky zastarané. Okolitá zástavba už prešla modernizáciou a stavebnými úpravami. Na veľkej časti Bulváru sa v súčasnosti nachádzajú parkovacie plochy, komunikácie pre pešiu a automobilovú dopravu, vrátane vjazdov do vnútroblokov sídliska. Samotné plochy pre peších tiež nie sú adekvátne svojmu významu a polohe. 

„Z pohľadu mesta ide o historicky a priestorovo dôležité územie, ktoré má mimoriadny význam. Predmet súťaže je výnimočne zložitý práve vzhľadom na urbanistický detail, ktorý od celkového riešenia očakávame. Predpokladáme, že do revitalizácie Bulváru mesto v nasledujúcich rokoch investuje približne 2,5-milióna eur. Celkovú obnovu územia sme rozdelili na dve etapy, pričom aktuálne riešime práve nový Bulvár. Lokalita starého Bulváru prejde obnovou až následne, keďže realizáciu nám v aktuálnej situácii komplikujú nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Celú realizáciu v území starého Bulváru môže pribrzdiť parcela o rozlohe 1 433 metrov štvorcových, ktorá bola v minulosti oplotená. Z majetku mesta odišla ešte počas éry primátora Slotu, neskorší majiteľ ju ponúkal mestu za 830-tisíc eur. V prepočte by radnica kupovala meter štvorcový za 580 eur.

Poslanci schválili maximálny strop pre odkúpenie na úrovni 420 eur za meter štvorcový, a tak je dnes pozemok stále v súkromných rukách. V uplynulých týždňoch prebehli na parcele úpravy terénu. 

Urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž riešenia nového Bulváru v Žiline bude vyhodnocovať päťčlenná odborná komisia, ktorej predsedá Ing. arch. Peter Lényi.  Ďalšími členmi sú Ing. arch. Dušan Šimun, Ing. Michal Marcinov, Mgr. Petr Fiabáne a Ing. arch. Rudolf Chodelka

Všetky dokumenty potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť alebo ponuky v súťaži sú k dispozícii na internetovej stránke mesta.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Žilina