Študenti aj učitelia Gymnázia Hlinská v Žiline odštartovali v programe Show your talent


Foto: Študenti aj učitelia Gymnázia Hlinská v Žiline odštartovali v programe Show your talent

V uplynulý štvrtok začal na Gymnáziu Hlinská v Žiline rozvojový program s názvom „Show your talent“, ktorý bol v minulosti ocenený ako top projekt roka 2019. Program je vytvorený pre stredoškolákov, ktorí sa svojimi aktivitami počas šiestich mesiacov budú rozvíjať, objavia svoj talent, svoje silné ale aj slabé stránky. 

Vo štvrtok prebehlo vzdelávanie všetkých učiteľov, vedené Dávidom Králikom na tému “Pašeráci neformálneho vzdelávania”. Nasledujúci deň bol novým zážitkom aj pre učiteľov a vedenie školy, ktorí budú v programe priamo zapojení. Časť z nich zažila prvý kontakt s neformálnym vzdelávaním a zoznámenie sa s realizačným tímom.

Špecifikom programu je zameranie na rozvoj študentov aj učiteľov. Tí sa s vybranými žiakmi spoznajú na víkendovom vzdelávaní, čím sa prehĺbia vzájomné vzťahy a odstránia sa bariéry vo vzťahu učiteľ - študent. Pedagógovia počas trvania projektu aktívne pôsobia v rámci študentského tímu a spoločne dosahujú ciele, ktoré si nastavili. 

Zdroj: SYTEV

Nemenej dôležitou súčasťou je prítomnosť mentora, ktorý je aktívnym pomocníkom a motivátorom v rámci dosahovania cieľov. Program Show your talent a workshopy boli podporené z Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja a z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

Zrealizované aktivity v šk roku 2019/2020:
176 individuálnych mentoringových stretnutí
38 workshopov „Ochutnávka neformálneho vzdelávania“ – 917 účastníkov
13 workshopov zameraných na prípravu tímových projektov –  89 účastníkov
6 livestreamov s mentormi a ambasádormi – 14 337 zhliadnutí
5 workshopov pre učiteľov „Pašeráci neformálneho vzdelávania“ – 96 účastníkov
4 školenia pre členov realizačných tímov – 29 účastníkov
4 víkendové školenia – 89 účastníkov
86 výberových pohovorov

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo