Žilina má k dispozícii ďalšiu nabíjačku pre elektromobily, v pláne je ich budovanie na sídliskách


Foto: Žilina má k dispozícii ďalšiu nabíjačku pre elektromobily, v pláne je ich budovanie na sídliskách Foto: Mesto Žilina

Od pondelka 1. júna 2020 môžu Žilinčania počas prvých dvoch mesiacov bezplatne využívať nabíjacia stanica EV Charger, vďaka výkonu dvakrát 22 kW nabije súčasne dve autá a dva elektrobicykle. Projekt vznikol zo spolupráce mesta a spoločnosti Stredoslovenská energetika (SSE).

„Elektromobilita je silnou súčasťou dopravy v budúcnosti. Príklady zo zahraničia ukazujú, že elektromobily vďaka nulovej produkcii lokálnych emisií a zníženiu ekologickej záťaže do miest rozhodne patria. Som rád, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so Stredoslovenskou energetikou a poskytnúť tak Žilinčanom možnosť nabíjať elektromobily takmer v centre mesta. Verím, že táto forma podpory elektromobility bude pre obyvateľov nášho mesta prínosom,“ dodal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. 

Najviac na štyri hodiny

Nabíjacia stanica je umiestnená pri Mestskom úrade v Žilina a pre záujemcov bude v dispozícii nepretržite.  SSE plánuje rozvoj elektromobility aj do budúcnosti:

„Výstavbou ďalších nabíjacích staníc ako je táto v Žiline, sa máme v pláne aktívne podieľať na rozvoji nabíjacích staníc a tak zahusťovať ich sieť na našom území. Aj táto forma spolupráce s mestami je pre nás veľmi dôležitá,“ uviedol na otvorení nabíjacej stanice generálny riaditeľ Stredoslovenskej energetiky Zdeněk Schraml. 

Zdroj: mesto Žilina

Nabíjacia stanica EV Charger od spoločnosti Tesla Labs s. r. o. má výkon dvakrát 22 kW a môže súčasne nabíjať dve autá a dva elektrobicykle. Identifikácia je riešená cez RFID čipovú kartu a komunikácia s nabíjačkou prebieha prostredníctvom 3G SIM karty. Používateľ má možnosť využiť nabíjanie 11 kW zadarmo a 22 kW za poplatok. 

Doba nabíjania je maximálne štyri hodiny, po ich uplynutí je k dispozícii ešte 30-minútová časová rezerva na opustenie parkoviska. Elektromobilitu rozvíja mesto Žilina od roku 2018.

Elektronabíjačky v Žiline by radi rozšírili aj na sídliská

V rámci koncepcie rozvoja, ktorá zhodnocuje potenciál a možnosti zlepšenia súčasnej úrovne elektrickej, nízkouhlíkovej mobility, bolo navrhnutých niekoľko potenciálnych lokalít na umiestnenie nabíjacích staníc v meste v závislosti požiadaviek užívateľov. 

Jednou z lokalít vzhľadom na dostupné parkovacie kapacity bol aj mestský úrad. V súčasnosti sa v Žiline nachádzajú štyri verejne prístupné nabíjacie stanice v OC Aupark, OC Mirage, HM Tesco a OD Sconto a niekoľko s obmedzeným prístupom, napríklad pre klientov predajne, prípadne sú to firemné nabíjačky. 

Mesto vyhodnocuje aj ďalšie miesta pre umiestnenie elektrických nabíjačiek. Spolupráca bola dohodnutá aj so spoločnosťou Západoslovenská energetika, ktorá momentálne buduje nabíjacie stanice p1ri Zimnom štadióne. Okrem toho mesto rokuje aj s inými subjektami ohľadne budovania nabíjacích staníc najmä na sídliskách. 


Zdroj: Mesto Žilina