Žilina je atraktívna pre podnikanie, britská spoločnosť otvorila novú pobočku


Foto: Žilina je atraktívna pre podnikanie, britská spoločnosť otvorila novú pobočku

Mesto Žilina sa za posledných 20 rokov stalo atraktívnym podnikateľským prostredím aj vďaka tomu, že sa nachádza na križovatke ciest. O záujem podnikať na území mesta Žilina svedčí aj fakt, že sa v tomto týždni za účasti prvého zástupcu primátora mesta Žilina Patrika Gromu, veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Jeho excelencie Andrew John Gartha, otvorila pobočka britskej spoločnosti Helios Technology.


Dňa 24. februára 2015 sa slávnostne otvorilo pracovisko spoločnosti Helios Technology so sídlom vo Veľkej Británii (mesto Farnborough). Spoločnosť sa zameriava na problémy leteckej dopravy, letísk a manažmentu letovej prevádzky, je súčasťou medzinárodnej skupiny Egis Group a v nedávnej minulosti získala dve prestížne ceny britskej kráľovnej. Slávnostný príhovor predniesol Neil McFarlane – výkonný riaditeľ Helios Technology. Prítomných pozdravil veľvyslanec Spojeného kráľovstva Jeho excelencia Andrew John Garth. Za mesto Žilina sa otvorenia zúčastnil prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma. Na otvorení pobočky sa zúčastnili aj zástupcovia Katedry leteckej dopravy Žilinskej Univerzity a ďalší významní hostia pôsobiaci v leteckej doprave. Pre zaujímavosť, Helios Technology má pobočky vo Veľkej Británii, v Dubaji a na Slovensku. Vedúcim pobočky v Žiline je Ing. Juraj Jirků, PhD.


„Ďalší zahraniční investori prichádzajú do Žiliny, to je dobrá správa, zároveň vzniká príležitosť tvorby nových pracovných miest, čo pokladám za prioritné, ak sa má pozdvihnúť životná úroveň obyvateľov mesta Žilina. S obchodným a investičným poradcom britskej ambasády Petrom Krátkym sme sa dohodli, že pripravíme vzájomné partnerské stretnutie medzi britskými podnikateľmi a Radou podnikateľov primátora mesta Žilina Igora Chomu, ktorá je jeho poradným orgánom. A to je cesta na vzájomnú a úspešnú spoluprácu,“ uviedol prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma.

zdroj: Mesto Žilina

Prečítajte si viac: