V okrese Žilina určili za karanténne zariadenia hotel v Terchovej a camping v Belej


Foto: V okrese Žilina určili za karanténne zariadenia hotel v Terchovej a camping v Belej Foto: Facebook Camping Belá - Nižné Kamence

Karanténne zariadenia v okrese Žilina sú v Belej a Terchovej, presnejšie ide o camping Belá Nižné Kamence a Hotel Diery Terchová.

Od 6. apríla je izolácia v štátom určených zariadeniach povinná pre všetky osoby, ktoré prichádzajú zo zahraničia na územie Slovenskej republiky. V okrese Žilina vyčlenil na tento účel príslušný okresný úrad dve ubytovacie zariadenia. Tým bol pridelený štatút subjektu hospodárskej mobilizácie (HM). 

Do karanténnych zariadení putuje väčšina osôb po vstupe na Slovensko, výnimiek je niekoľko. Patria medzi ne napríklad tehotné ženy, onkologickí pacienti, postihnuté osoby, osoby vo veku nad 75 rokov alebo takzvaní pendleri, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia v určenom rádiuse.

Okresný úrad Žilina učil príkazom na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie dve ubytovacie zariadenia, ktorým určil zabezpečiť stravovanie a ubytovanie osôb vracajúcich sa zo zahraničia. Tieto ubytovacie zariadenia v rámci okresu Žilina ponúkli svoje zariadenia na spoluprácu štátu samé. Vyhovovali požiadavkám pre učenie subjektu HM - kapacita minimálne 50 osôb, samostatné WC, umývadlo a toaleta či zabezpečené stravovanie,“ spresnil podmienky prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík. 

Zariadenia sú už obsadené

V Žilinskom okrese boli určené za karanténne zariadenia Hotel Diery s kapacitou 54 osôb v Terchovej a camping v Belej s kapacitou 50 osôb. Informácie o zariadeniach boli zaslané na ústredie v Bratislave, ktoré prerozdeľuje obyvateľov do týchto zariadenia v nimi určenom poradí. Podľa informácií úradu sú už tieto objekty aktuálne plne obsadené. 

Zariadenia, ktoré boli určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, majú pevne stanovenú stravovaciu jednotku na deň pre osobu v sume 13 eur. Štát im preplatí aj oprávnene náklady na mzdy, energie a iné náklady, ktoré nutne museli zabezpečiť v súvislosti s plnením príkazu. Môže ísť o upratovanie alebo zakúpenie jednorazových obalov na jedlo. 

Infraštruktúra aj pripravenosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bude všetky výdavky verifikovať na základe účtovných dokladov zariadenia. Pri výbere zariadení zohralo rolu niekoľko faktorov - od vlastnej iniciatívy na ponúknutie pomoc cez podmienky na infraštruktúru a rovnako schopnosť spustiť prevádzku zariadenia v špeciálnom režime. 

„V prvom rade sa oslovili ubytovacie zariadenia, ktoré ponúkli pomoc samé, subjekty tiež musia mať k dispozícii dostatočne veľké parkovacie priestory, keďže sa osoby vracajú aj individuálne vlastnými autami. V kraji a okrese bolo oslovených aj niekoľko ďalších ubytovacích zariadení, na to, aby tieto mohli byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, museli splniť niekoľko podmienok, uložených hlavným hygienikom SR. Napríklad minimálny počet lôžok, samostatné WC a sprcha pre každú izbu alebo zabezpečenie stravovania v jednorazových obaloch,“ dodával Lavrík.

Ďalšími faktormi bola možnosť dostatočnej izolácie pracovníkov od umiestnených osôb, najmä v priestoroch, kde sa pripravuje strava. Niektoré zariadenia boli schopné prijímať osoby už po 24 až 48 hodinách od oslovenia úradom, pričom práve flexibilita, personálna a materiálna vybavenosť a ochota spolupracovať zohrali nemalú rolu v rozhodovaní o voľbe subjektov na hospodársku mobilizáciu.

Prečítajte si viac: