Žilinský epidemiológ ku koronavírusu: Fakty, štatistiky a odporúčania


Foto: Žilinský epidemiológ ku koronavírusu: Fakty, štatistiky a odporúčania Foto: ilustračné - pixabay

V posledných dňoch sa témou dňa stala situácia vo výskyte ochorení vyvolaných novým koronavírusom po celom svete. Vírus sa postupne dostal aj do Európy, najbližšie potvrdený prípad k Slovensku je vo Viedni.

Žilinský profesor v odbore Verejné zdravotníctvo prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. a jeho kolegyňa, rovnako profesorka v odbore Verejné zdravotníctvo prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD, MPH, vydali k aktuálnej situácii s ochorením COVID-19 správu, ktorá z informačného hľadiska poskytuje obyvateľom všetko podstatné.

Prinášame ju v úplnom znení nižšie

Strach a panika majú často závažnejšie dôsledky ako skutočné ochorenie. Témou dňa sa na Slovensku stala situácia vo výskyte ochorení vyvolaných novým koronavírusom v Taliansku. Podľa médií Taliansko prijalo veľmi rýchlo mimoriadne prísne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy.

V priebehu dvoch dní sa objavili nahromadenia prípadov v oblasti Lombardie, v tom istom čase aj v Piemonte a Veneta, a o deň neskoršie v provincii Emilia- Romagna. Takýto priebeh epidémie však signalizuje, že primárne ochorenia museli byť do krajiny zavlečené oveľa skôr. Oficiálne zdroje Európskeho centra pre kontrolu chorôb konštatovali:

„Zdá sa, že v tomto prípade nejde o prenos ochorenia od ľudí, ktorí sa vrátili z postihnutej oblasti, ale že k nemu došlo už na miestnej úrovni, teda v Taliansku. Hlásenia potvrdili, že sa vyskytli prípady prenosu v nemocniciach, pričom boli zistené prípady ochorenia COVID-19 u pacientov i zdravotníckych pracovníkov. To by ale znamenalo, že prvé prípady neboli správne diagnostikované a došlo k rozšíreniu ochorení na ďalšie osoby.“

Na pravdepodobné zlyhanie disciplíny u zdravotníckych pracovníkov poukazuje i prvý prípad ochorenia na kanárskom ostrove Tenerife. V súčasnosti je tam už potvrdená pozitivita u 4 osôb z jednej skupiny, kde bolo ochorenie diagnostikované u talianského lekára, ktorý tam prišiel na dovolenku.

Lekár z Lombardie, ktorý cestoval so svojou manželkou, mal horúčku šesť dní predtým, ako išiel na kliniku na Tenerife. Jeho manželka má tiež pozitívny test na nový koronavírus. Dá sa teda predpokladať, že tu zlyhal ľudský faktor.

Aktuálne stanovisko ÚVZ SR  Streda, 26 Február 2020 16:40

Zákonným dekrétom talianska vláda v Lombardsku a Benátsku zaviedla zákaz premiestnenia a prístupu do nasledujúcich obcí a oblastí (10 obcí v Lombardsku – Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano - a 1 v Benátsku - Vo’ Euganeo), pozastavenie verejných zhromaždení a všetkých foriem stretnutí na verejných alebo súkromných miestach, pozastavenie služieb detského a školského vzdelávania a školských výletov, návštevy múzeí a galérií, pozastavenie konkurzných konaní a činnosti verejnej správy, bez toho, aby bolo dotknuté poskytovanie základných a verejnoprospešných služieb, uplatňovanie karantény s aktívnym dohľadom na osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s ľuďmi postihnutými vírusom, a ustanovenie povinnosti pre tých, ktorí vstúpili do Talianska z epidemiologických rizikových oblastí, aby o vstupe informovali odbor prevencie príslušnej zdravotnej spoločnosti, pozastavenie práce pre niektoré druhy podnikania a ukončenie niektorých druhov obchodných činností.

Prístup k základným verejným službám a podnikom na účely nákupu základných potrieb je podmienený použitím osobných ochranných prostriedkov, obmedzuje sa prístup, príp. sa pozastavujú služby prepravy tovaru a osôb, s výnimkou osobitných výnimiek.

Dekrét rovnako stanovuje, že nedodržanie opatrení na zabránenie šírenia vírusu je trestné. Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v Taliansku Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť občanom Slovenskej republiky cestovať do krajín, resp. oblastí, kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení.

Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby. Vzhľadom na závažnosť ochorenia a prísnejšie preventívne opatrenia je pri cestovaní do Talianska potrebné očakávať zvýšenú kontrolu zdravotného stavu

Svetová zdravotnícka organizácia na tlačovej konferencii dňa 24.2.2020, z ktorej uvádzame skrátené stanovisko Mike Ryana (výkonného riaditeľa programu WHO pre zdravotné situácie) uviedla:

„Teraz je čas sa pripraviť. Sme vo fáze pripravenosti na možnú pandémiu. Je čas urobiť všetko, čo by ste urobili pri príprave na pandémiu. Ale pre vyhlásenie pandémie je príliš skoro. Zamerajme sa teda na to, čo môžeme urobiť, čo musíme urobiť, čo je pripravené.“

Keď máme na mysli prípravu, máme na mysli:

- včasné odhalenie prípadov ochorenia,
- prípravu na ošetrovanie chorých,
- prípravu na zistenie a sledovanie kontaktov,
- prípravu na zavedenie primeraných opatrení na zabránenie šíreniu.

Všetky krajiny sú zraniteľné, pretože všetky krajiny majú dva zásadné faktory:

- zraniteľnú – vnímavú populáciu, ktorú tvorí aj veľa starších ľudí s prítomnými rizikovými faktormi (inými ochoreniami ako kardiovaskulárne, nádorové, diabetes a pod.), ktorých ochorenie COVID-19 môže ohroziť na živote

- kapacity našich zdravotníckych systémov, ktoré sú aj v najrozvinutejších krajinách EU využité takmer vždy na 100%. V nemocniciach v Európe nie sú k dispozícii veľké rezervy pre zvýšenie ich kapacity, takže problém pre európske krajiny a ďalšie krajiny v rozvinutom svete spočíva v tom, že zdravotnícke systémy môžu byť vystavené veľkému tlaku.

Všetky systémy však majú zraniteľné miesta. Ale pokiaľ ide o pohyb, neexistuje žiadne nulové riziko. Nemôžeme zatvoriť svet. Každý môže uzavrieť svoje hranice a každý môže povedať, že tu nie je žiadny pohyb, ale nebude to fungovať, pretože choroby nepoznajú hranice.

Je potrebné sa zamerať na:
- zníženie rizika dovozu ochorení,
- zníženie rizika šírenia ochorení,
- zvýšenie prežitia pacientov, ktorí ochorejú,

Musíme pochopiť že tento vírus sa môže kedykoľvek a kdekoľvek objaviť, môžu vzniknúť epidemické ohniská v mnohých krajinách. Myslíme si, že musíme byť veľmi opatrní pri tvrdení, že môžeme úplne zabrániť šíreniu tohto vírusu z jednej krajiny do druhej. Nemyslíme si, že je to možné.

Základné fakty

• Smrtnosť na ochorenie COVID 19 sa stále pohybuje pod 3% a je dominantná u osôb starších ako 65 rokov a s pridruženým iným ochorením (kardiovaskulárne, cukrovka, obštrukčné choroby pľúc, nádorové ochorenia…)
• Súčasné „charakteristiky“ vírusu a ním spôsobených ochorení vykazujú síce „epidemický i pandemický“ potenciál, na druhej strane zatiaľ neboli zaznamenané významné zmeny základných epidemiologických charakteristík, najmä čo sa týka virulencie, inkubačného času, vekovo-špecifickej chorobnosti a smrtnosti, čo znamená že vírus zatiaľ nezmutoval
• Pri absencii špecifických liekov proti novému koronavírusu a vakcíny, všeobecné protiepidemické opatrenia vrátane prísnej karantény v mieste predpokladaného vzniku nového koronavírusu sa javia ako najúčinnejšie a v posledných dňoch bol vďaka nim zaznamenaný pokles chorobnosti v mieste vzniku epidémie – v Číne.  
• Epidemické rozšírenie nového koronavírusu je aktuálne celkovo v 5-6 krajinách, kde sa vyskytujú tzv. sekundárne prípady ochorenia (nie len importované), v ostatných krajinách sa zatiaľ jedná len o importované prípady z krajín s epidemickým výskytom
• Zo štátov EÚ je epidémia v Taliansku, ale nie je vylúčené, že pri zanedbaní protiepidemických opatrení zo strany verejnosti sa rozšíri do ďalších krajín EU.

Preto by si každý mal osvojiť základné informácie:

Aké sú príznaky ochorenia?
Ochorenie zapríčinené novým koronavírusom začína zvyčajne horúčkou, kašľom, ťažkosťami s dýchaním, bolesťou svalov a celkovou vyčerpanosťou. Priebeh môže byť od ľahkého prechladnutia dýchacích ciest až po ťažký, život ohrozujúci zápal pľúc. Zatiaľ nie je známe u akej proporcie infikovaných prebieha nákazy bez príznakov.

Aký je inkubačný čas?
Čas od nakazenia po prvé príznaky ochorenia je 2-14 dní, priemerne 6 dní. Mimoriadne, u osôb s poruchami imunity, môže by inkubačný čas až 27 dní.

Ako ho diagnostikujeme?
Laboratórnu diagnostiku vírusu na Slovensku vykonáva NRC pre chrípku na ÚVZ SR v Bratislave metódou PCR. Vykonáva ju v indikovaných prípadoch pri zistení klinických príznakov a pozitívnej cestovateľskej anamnézy. Vyšetrenie je potrebné najprv dohodnúť v laboratóriu. Vzorka sa odoberá v prvých dňoch po nástupe klinických príznakov. Odberové súpravy sú totožné s odberovými súpravami na humánnu chrípku a dodá ich na požiadanie laboratórium.
Liečba je len podporná, očkovanie zatiaľ nie je, ale intenzívne sa pracuje na vývoji liečiv aj očkovacej látky.

Ako sa prenáša?
Vírus sa prenáša pri kýchaní a kašľaní chorého:
- kvapôčkami výlučkov dýchacích ciest, ktoré sú nosičom vírusu, (doletia asi do 2 metrov),
- kontaminovaným vzduchom sa vírus môže prenášať pri invazívnych zdravotníckych výkonoch v dýchacom trakte, pri ktorých vzniká aerosól (dolet do 10 metrov),
- priamym kontaktom s predmetmi, na ktorých sú kvapky sekrétu chorého.

Ako sa vírus dostane do organizmu?
Bránou vstupu vírusu do organizmu sú oči, nos a ústa.

Kto je v riziku ochorenia?
Za osoby vo vysokom riziku sa považujú:
- rodinní príslušníci chorého,
- jeho iné úzke kontakty,
- zdravotnícki pracovníci, ktorí sa o chorých starajú vrátane laboratórnych pracovníkov,
- spolucestujúci s chorým sediaci v rámci 2 sedadiel okolo neho
- osoby, ktoré sa vrátili z oblastí, kde dochádza k šíreniu vírusu.

Ako sa môžeme chrániť?

V prevencii je potrebný zodpovedný prístup a spolupráca každej osoby žijúcej na Slovensku! V súčasnosti je potrebné zabrániť importu vírusu na Slovensko. Ako?

- obmedzením cestovania do zahraničia, najmä do oblastí, kde sa už vírus šíri
- sledovaním zdravotného stavu každej osoby, ktorá sa vrátila z oblasti, kde sa vírus šíri minimálne 14 dní po návrate
- pri objavení sa príznakov infekcie dýchacích ciest u takejto osoby:
a) telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára
b) dať si rúško a ísť rýchlo mimo kolektív a obmedziť kontakt so zdravými ľuďmi

Na zabránenie šírenia vírusu je kľúčové:
- skoré rozpoznanie infikovaného človeka, ako možného prameňa nákazy pre svoje okolie,
- izolácia a liečba chorého na infekčnom oddelení,
- nosenie rúšok a respiračná hygiena u chorého - kašľanie a smrkanie do papierovej vreckovky, ktorú po použití zahodí je najúčinnejší spôsob, ako chorý zabráni šírenie vírusu do svojho okolia
- umývanie na vlhko a dezinfekcia priestorov, kde sa chorý zdržiaval ničí vírus vo vonkajšom prostredí. Zatiaľ nie je známe, ako dlho v ňom vírus prežíva. Možno používať dezinfekčné prostriedky s deklarovanou vírus inaktivačnou účinnosťou.
- nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri kontakte s chorým, ktoré majú chrániť najmä brány vstupu vírusu – oči, nos a ústa a časté umývanie rúk sú najúčinnejší spôsob na ochranu kontaktov chorého.
- vyhľadávanie kontaktov chorého a ich izolácia zabráni prenosu vírusu na ďalšie osoby

Záver:
Dobrá znalosť protiepidemických opatrení a disciplína v ich dodržiavaní sú rozhodujúce pre zvládnutie prípadnej epidémie nového koronavírusu. Prvá vlna šírenia môže byť dramatická, s devastujúcim dopadom na zdravie verejnosti a hospodárstvo. Čím lepšie poznáme nepriateľa, tým lepšie vieme proti nemu bojovať. Je ešte veľa poznatkov, ktoré o novom koronavíruse nevieme, ale na ochranu zdravia verejnosti musíme využívať všetky informácie, ktoré o ňom v súčasnosti vieme.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD, MPH a prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. Autori sú profesori verejného zdravotníctva, epidemiológovia s dlhoročnou praxou.

Priebežné epidemiologické informácie:
Aktuálna situácia k 27.02.2020  11:50
https://www.worldometers.info/coronavirus/

-        Celkový počet evidovaných ochorení - Coronavirus: 82,584
-        Počet úmrtí: 2,814
-        Počet pacientov uzdravených : 33,254
-        Počet pacientov aktuálne liečených: 46,499
-        Z toho 38,030 (82%) s miernym priebehom a 8,469 (18%) s vážnym priebehom
-        Taliansko aktuálne 470 evidovaných ochorení
-        Úmrtí: 12

Prečítajte si viac: