V Žiline pribudlo päť nových komunitných projektov vďaka spolupráci mesta s Nadáciou KMS


Foto:   V Žiline pribudlo päť nových komunitných projektov vďaka spolupráci mesta s Nadáciou KMS
Galéria: 5 fotiek
Foto: Mesto Žilina

Nákup nových rehabilitačných pomôcok pre seniorov, modernizácia detského dopravného ihriska, nové bicykle pre mestských policajtov, edukačné, športové pomôcky pre deti z rómskej komunity a nové prístroje určené na diagnostiku s cvičeniami pre zrakovo postihnuté deti – to sú praktické výstupy piatich projektov, ktoré v uplynulých dňoch ukončilo mesto Žilina. Na ich realizáciu prispela Nadácia Kia Motors Slovakia sumou spolu takmer 27 600 eur.

„Vážim si, že spolupráca so spoločnosťou Kia Motors Slovakia a jej nadáciou je živá a že prináša množstvo dobrého v našom meste a zariadeniach, ktoré spravujeme. Okrem veľkých projektov, ako je napríklad obľúbený bikesharing, spolupracujeme aj pri realizácii malých komunitných aktivít. Ja verím, že aj uskutočnené projekty v zariadeniach pre deti, seniorov, v komunitnom centre či v mestskej polícii prispejú k väčšej spokojnosti a radosti,“ uviedol primátor Peter Fiabáne 

„Tohtoročné návrhy mesta Žilina predstavovali spojenie našich hlavných strategických pilierov spoločenskej zodpovednosti – mobility, vzdelávania a športu. Veríme, že rozsah zrealizovaných aktivít prispeje k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva naprieč rôznymi sociálnymi a ekonomickými skupinami,“ zhodnotil Branislav Hadár, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Podporu vo výške 2 600 eur použilo Komunitné centrum na Bratislavskej ulici v Žiline na nákup nových športových a edukačno-interaktívnych pomôcok, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu detí z marginalizovanej rómskej komunity. Pomôžu tiež k predchádzaniu vzniku sociálno-patologických javov a k pravidelnej realizácii nových záujmových aktivít, bezpečnému a zmysluplnému tráveniu voľného času s možnosťou rozširovať deťom ich zručnosti. 

Galéria: 5 fotiek

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Klienti Zariadenia pre seniorov – ÚSMEV v Žiline, ktorí majú poruchy pohybového aparátu, čiastočne mobilní seniori využívajúci kompenzačné pomôcky, ale aj tí, ktorí trpia chronickými bolesťami chrbtice môžu využívať nové rotopedy a pomôcky na bazálnu stimuláciu na prevenciu tvorby preležanín.

Prístroj Biomag Lumina FSX zas napomôže liečbe rán a zmierňovaniu bolesti. Aktívne ho bude využívať 61 z celkového počtu 64 klientov zariadenia. Nákup pomôcok do zariadenia stál 5 500 eur.   

Rýchlejší pohyb v uliciach a lepší kontakt s obyvateľmi si od cyklohliadok sľubuje Mestská polícia v Žiline. V projekte, ktorý predložila v rámci partnerského grantového programu Nadácie Kia Motors Slovakia, žiadala 2 800 eur na nákup 8 bicyklov pre potreby polície. Zvyšnú časť 2 400 eur zafinancovala z vlastných zdrojov.   

Viac ako 7 800 eur prispela nadácia na modernizáciu prístrojov určených na diagnosticko-rehabilitačné cvičenia pre zrakovo postihnuté deti,  obnovu edukačných pomôcok a zavedenie interaktívneho systému do vzdelávania v Zariadení starostlivosti pre deti do 3 rokov veku dieťaťa na ulici Veľká okružná a Puškinova v Žiline. Detičky potešili nové pomôcky a hračky určené na zlepšenie vzdelávania, rozvoj ich osobnosti, osvojenie si návykov a väčšiu socializáciu. 

 Detské dopravné ihrisko na Nanterskej ulici v Žiline bolo otvorené v roku 2009 a odvtedy sa v ňom investovalo len minimálne. Okrem škôl je otvorené aj verejnosti a široko využívané. Ročne je v ňom vyškolených približne 3 400 detí. Investícia z grantu nadácie vo výške 8 900 eur bola určená na nákup nových pomôcok a do zatraktívnenia celého priestoru dopravného ihriska.  Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Žilina

  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne