Kamenní mužíci pribúdajú aj v Malej Fatre, ich stavitelia ale narúšajú geomorfologické procesy


Foto: Kamenní mužíci pribúdajú aj v Malej Fatre, ich stavitelia ale narúšajú geomorfologické procesy Foto: ilustračné - pixabay.org

Fenomén budovania kamenných pyramíd alebo mužíkov, ktoré slúžia na niektorých turistických trasách vo svete ako orientačné body, rastie v posledných rokoch v turistických destináciách na Slovensku.

Aj v Malej Fatre pribúdajú pyramídy, ktoré ľudia stavajú len pre potešenie. Ich pôvodný význam je však iný, zásahom do prírody stavitelia narúšajú geomorfologické procesy. Ešte v septembri na to upozornili pracovníci Národného parku Malá Fatra:

„Asi každý návštevník Malej Fatry si všimol, že na viacerých miestach, najmä v blízkosti potokov alebo na vrcholoch kopcov začínajú pribúdať kamenní mužíci. V minulosti slúžili najmä ako značenie pre cestovateľov a pútnikov. Prakticky sa dajú nájsť po celom svete, treba si ale uvedomiť ich skutočný význam. Územie národného parku je pre turistov výborne značené, takže takéto „doplnkové“ turistické značenie nie je vôbec potrebné.“ 

Výstavbou mužíkov sa možno na chvíľu potešíte, no narušíte procesy, ktorých vývoj prebiehal niekoľko stoviek tisíc rokov. Problému sa venovali počas tohto leta aj správcovia Krkonošského národného parku v susednej Českej republike, kde zaznamenali nárast tejto aktivity s negatívnym dopadom.


„Kamene, rovnako ako živočíchy či rastliny, sa časom menia. Ich vývoj ale trvá stovky tisíc rokov, preto ho ľudia nevidia a kameň považujú za mŕtvy kus hmoty. Keď niekto vezme kameň a prenesie ho inde, tento prirodzený vývoj preruší,“ vysvetlil hovorca miestneho národného parku Radek Drahný. 

Pred takýmto konaním vystríhajú aj správcovia NP v Malej Fatee: „V prípade stavania mužíkov v blízkosti, resp. priamo vo vodných tokoch ohrozujeme často vzácne a ohrozené larvy hmyzu vyvíjajúceho sa práve pod skalou. Premiestnením skaly mimo vodné prostredie veľa takýchto organizmov hynie. Skalka v potoku môže slúžiť aj ako skrýša pre iné živočíchy, príp. vytvára v toku malú tichú časť mimo prúdu, ktorú s obľubou využívajú larvy, ryby a pod.“

Alarmujúca je podľa nich situácia v Šútovskej doline a Jánošíkových dierach, kde dochádza na niektorých úsekoch až k odklonu toku miestneho potoka. Obe doliny sú pritom súčasťami národných prírodných rezervácií, kde je možný pohyb len po vyznačenom turistickom chodníku a podobné aktivity vo vodných tokoch či na ich brehoch sú zakázané.

„Vyberaním priamo z turistického chodníka dochádza aj k jeho zvýšenej erózii a môže dôjsť aj ku zraneniu prechádzajúceho turistu. Prosíme preto návštevníkov Malej Fatry, aby dbali nielen o svoje bezpečie ale prihliadali aj na obyvateľov národného parku,“ vyzývajú správcovia NP Malá Fatra.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu