Dátum exspirácie autolekárničiek sa od novembra nebude kontrolovať, môžu sa používať aj po platnosti


Foto: Dátum exspirácie autolekárničiek sa od novembra nebude kontrolovať, môžu sa používať aj po platnosti

Ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva pripravilo zmenu noriem tak, že autolekárnička bude platiť aj po exspirácii, teda po vypršaní svojej platnosti. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek podpísal novelu vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. novembra 2019. Touto novelou sa v rámci povinnej výbavy vozidiel u lekárničiek zrušuje doba ich exspirácie tak, aby mohli byť vo vozidlách v rámci povinnej výbavy aj po dátume spotreby. Doba platnosti na autolekárničkách sa už teda nebude kontrolovať ani v rámci pravidelnej technickej kontroly vozidla.

Súčasné zloženie autolekárničky si časté obmeny nevyžaduje. Ministerstvo chce týmto krokom vyjsť v ústrety vodičom, ktorí musia pravidelne kupovať nové lekárničky, aj keď staré im zostávajú nepoužité.

Na dátum exspirácie sa podľa nových pravidiel nebude prihliadať v prípade, pokiaľ vodič z lekárničky nič nepoužije. Jej obsah musí byť neporušený, nesmie byť znečistený alebo inak znehodnotený. Obsahu lekárničky sa zmena vyhlášky nedotkla, jej povinnou súčasťou zostala aj karta prvej pomoci.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch častí:

  • Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
  • Modul č. 2 - Malé rany, odreniny 
  • Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny 
  • Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov

Každá lekárnička musí obsahovať tiež kartu prvej pomoci.

Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný.

V osobných vozidlách je ideálnym miestom kufor vozidla, kde nedochádza k žiadnej zmene. Lekárnička v autobusoch sa podľa novej úpravy umiestňuje na označenom a prístupnom mieste v priestore vozidla určenom pre cestujúcich.


Zdroj: mindop.sk