Mesto Žilina vedie s prevádzkovateľmi reklamných stavieb päť súdnych sporov


Foto: Mesto Žilina vedie s prevádzkovateľmi reklamných stavieb päť súdnych sporov Foto: ilustračné

Prvým októbrovým dňom začalo Mesto Žilina s odstraňovaním reklamných zariadení v Žiline, ktoré nie sú reklamnými stavbami a sú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žilina a na verejnom priestranstve. Z mestských pozemkov a budov postupne miznú rôzne nepovolené reklamné tabule a plachty. 

Ich majiteľom bola stanovená lehota na zlikvidovanie do konca septembra, po tomto dátume ich poverení pracovníci v spolupráci s mestskou políciou začali odstraňovať. Ustanovenie sa netýka billboardov, keďže tie spadajú podľa zákona medzi reklamné stavby:

„Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.“ 

Povolených reklamných zariadení je viac ako dvetisíc

Podľa portálu elektronickej verejnej správy mesta Žilina registruje stavebný úrad 2 205 povolených reklamných zariadení, v posledných rokoch ale nie sú výnimkou situácie, kedy reklamné stavby vyrastú bez povolenia stavebného úradu. 

Tí, ktorí reklamné nosiče osádzajú, sa často spoliehajú na málo pružnú legislatívu, ktorej výklad následne v niektorých prípadoch spochybňujú. Stavebný úrad v Žiline nemá prehľad o tom, koľko nepovolených reklamných plôch je na území mesta.  

„Stavebný úrad nevedie evidenciu povolených a nepovolených reklamných stavieb. Tento stav sa neustále mení, a to vzhľadom k tomu, že reklamné stavby povolené na dobu určitú sa po uplynutí tejto doby stávajú nepovolenými. Disponujeme len čiastkovými sumarizačnými údajmi všeobecne o reklamných stavbách, keďže nepovolené reklamné stavby nie sú nikde evidované,“ potvrdila Erika Lašútová z Odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline.


Reklamné stavby postupne prešetrujú, proces je zdĺhavý

Dnes mesto vedie päť súdnych sporov s prevádzkovateľmi reklamných stavieb. V susednej Českej republike prednedávnom zakázali umiestnenie reklamných plôch pri hlavných dopravných ťahoch, problémy s vizuálnym smogom v meste tam však majú rovnaké. 

„Billboardy v mestách sú ďaleko väčším postrachom než mimo obec. Prevádzka v mestách sama o sebe vyvoláva mnoho podnetov, ktoré pôsobia na šoférov, a on ich musí vnímať a reagovať na ne. Čím viac podnetov, tým vyššia záťaž. Akékoľvek zbytočné odvádzanie pozornosti je neuveriteľne nebezpečné. Bola by som veľmi tvrdým zástancom regulácie billboardov v mestách,“ uviedla pre portál Českej televízie dopravná psychologička Pavla Rymešová. 

Zamestnanci mesta postupne sledujú a kontrolujú reklamné stavby, prešetrovanie prebieha aj na základe podnetov. Pre zdĺhavý proces však nie je možné jednoznačne určiť, kedy dôjde k ďalšiemu odstráneniu nepovolených plôch. V roku 2017 sa podarilo napríklad vyčistiť cestu v smere zo Žiliny do Mojšovej Lúčky. 

„Stavebný úrad v rámci svojej kontrolnej činnosti a na základe podnetov postupne prešetruje reklamné stavby na území mesta Žilina. V prípade, ak zistí nepovolenú reklamnú stavbu začne z vlastného podnetu konanie o odstránení reklamnej stavby. Tento proces je zdĺhavý (vykonanie štátneho stavebného dohľadu, oznámenie o začatí konania o odstránení reklamnej stavby, námietky účastníkov, vydanie rozhodnutia, odvolanie, atď.). Z tohto dôvodu nie je možné určiť, či v tomto roku dôjde k odstráneniu nepovolených reklamných stavieb,“ uzavrela za mesto Žilina Erika Lašútová.

 Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu