Župa začína s výstavbou 4 kilometrov cyklotrasy na ľavej strane Váhu oproti BikeKIA


Foto: Župa začína s výstavbou 4 kilometrov cyklotrasy na ľavej strane Váhu oproti BikeKIA Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinská župa začína s výstavbou takmer štyroch kilometrov novej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu.  Zámerom je vytvoriť cyklistický okruh medzi Vodným dielom a Budatínom.

Nový úsek cyklotrasy bude dlhý 3,8 kilometra. Župa na jeho výstavbu získala stavebné povolenie od mesta Žilina ešte minulý rok, nasledovala súťaž na dodávateľa.

„Úspešný dodávateľ dnes začína s prácami. Vybuduje sa samostatný cyklochodník, ktorý svojim užívateľom poskytne bezpečný prejazd, nakoľko bude vedený mimo dopravných tepien. Cieľom je, aby po novej cyklotrase mohli prví cyklisti, či korčuliari jazdiť už v lete,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Trasa bude vedená po ľavom brehu Váhu, oproti už existujúcej BikeKia. Podľa výsledkov zo sčítačov umiestnených na Vodnom diele ide o obľúbenú cyklotrasu. Minulý rok zaznamenala viac ako 116-tisíc cykloprejazdov, čo je v porovnaní s rokom 2016 až o 58-tisíc prejazdov viac.

Výstavbu podporí Európska únia cez fondy

Trasa novej „ľavobrežnej“ cyklotrasy povedie od cestného mosta ponad Váh v Žiline a napojí sa na asfaltovú komunikáciu v areáli Vodného diela. Výstavba v celkovej investícii viac ako 400-tisíc eur bude financovaná z fondov Európskej únie. Stavebné práce by mali trvať šesť mesiacov. Na zimu budú prerušené, pokračovať sa v nich bude na jar.

Nová cyklotrasa bude súčasťou Vážskej cyklomagistrály, ktorej ideou je vybudovanie cyklistickej trasy popri rieke Váh od jej sútoku s Dunajom v Komárne až k prameňu Čierneho Váhu. Pri splnení tejto myšlienky by celková dĺžka trasy bola takmer 400 km a prechádzať bude územím piatich krajov.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Doteraz sú v Žilinskom kraji vybudované úseky Vážskej cyklotrasy zo Žiliny od hradu Budatín, cez vodné dielo Žilina na začiatok obce Strečno. Úsek má dĺžku 33 km, z toho je 28 km asfaltových, zvyšok je makadamový. K existujúcej trase možno priradiť ešte asi 6 km dlhý cyklochodník popri Váhu v Liptovskom Mikuláši spred  hotela Jánošík až po jeho sútok s potokom Smrečianka.

Podarí sa premostiť Váh cyklotrasou?

Naďalej pokračuje aj príprava cyklotrasy od hranice Trenčianskeho a Žilinského kraja cez Bytču do Žiliny v dĺžke 25,5 kilometra a 16,5 kilometrovej cyklotrasy Strečno – LipovecVrútky, ktorá patrí z legislatívneho i realizačného hľadiska k najzložitejším cykloprojektom na Slovensku. K obom týmto úsekom dala župa spracovať dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú už v tomto čase hotové. Ďalej musí župa vysporiadať pozemky, len na trase Strečno - Vrútky je približne 450 vlastníkov.

Zaujímavou iniciatívou Žilinskej župy je aj cyklotrasa cez územie Kraľovianskeho meandra. „V tejto náročnej časti by sme chceli viesť cyklotrasu cez starý nevyužívaný Kraľoviansky železničný tunel, ako aj po pozemkoch, kde sa mala stavať diaľnica. K atraktivite tohto úseku by prispel aj okruh s  výhľadom na Šútovské jazerá, dolinu Váhu, ako aj premostenie Váhu,“ dodala županka.

ŽSK už do cykloprojektov investoval viac ako 400 tisíc eur – najmä do obstarania projektových dokumentácií, dokumentácií k územnému rozhodnutiu, vysporiadaniu pozemkov, štúdie EIA,  dendrologických prieskumov, technických štúdií, pasportizácie starého Kraľovianskeho železničného tunela či iných potrebných dokumentov (napr. zmeny a doplnky územného plánu VÚC Žilina).


Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj