Schválený územný plán Bulváru v Žiline vymedzuje možné zmeny v doprave aj verejnom priestranstve


Foto: Schválený územný plán Bulváru v Žiline vymedzuje možné zmeny v doprave aj verejnom priestranstve
Galéria: 11 fotiek

Nový Územný plán zóny Žilina – Bulvár má pomôcť riešiť budúce využívanie verejného priestranstva tejto významnej mestskej triedy v Žiline, na uplynulom zasadnutí zastupiteľstva jeho podobu odobrili aj poslanci. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa jeho zhotoviteľom stal Ing. arch. Peter Nezval.

Ako uvádza dôvodová správa k schválenému materiálu, dôvodom obstarania nového plánu zóny Žilina - Bulvár je „potreba nového urbanisticko-architektonického preriešenia – prestavby vlastného vymedzeného (riešeného) územia Bulváru a jeho zakomponovanie do dopravnourbanistickej štruktúry mesta Žilina.“ 

Riešenie má vymedziť podmienky a regulatívy aj pre nadzemné objekty polyfunkčných bytových domov, ktoré Bulvár lemujú. Neoddeliteľnou súčasťou územného plánu je dopravné preriešenie, riešenie peších trás a priestranstiev a zakomponovanie cyklotrás. Schválený plán je podkladom pre prípadné budúce zmeny, samotný však neurčuje, v akom časovom horizonte by sa mali udiať. 

Rekonštrukcia Bulváru bude nákladná, územný plán určuje skrátenie cesty do polovice

Ešte začiatkom roku 2016 pritom porota vyhodnotila verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Žilina – Bulvár“, ktorú vyhlásilo predošlé vedenie mesta Žilina. Výsledky súťaže v podobe odporúčaní poroty boli zakomponované do aktuálne schváleného územného plánu.

Súčasný primátor Peter Fiabáne priamo na zastupiteľstve odhadol, že riadna a komplexná rekonštrukcia by mohla mesto stáť približne 5 miliónov eur. Jednou z najviditeľnejších zmien by mohlo byť skrátenie automobilovej komunikácie uprostred Bulváru, ktorá dnes (v smere od ulice J. Fándlyho k Auparku) zachádza do približne 3/4 na maximálne polovicu, teda po súčasné umiestnenie sochy Antona Bernoláka. 

Galéria: 11 fotiek

Dnes dvojpruhová obojsmerná cesta na ulici Veľká Okružná je v pláne rozšírená o jeden pruh, pričom výhľadovo by mohlo dôjsť k jej zjednosmerneniu. Zmena v organizácii dopravy by priniesla tretí pruh bližšie k Bulváru len pre autobusy, zároveň je navrhované aj posunutie autobusových zastávok - na strane Auparku bližšie k hotelu Slovakia a na strane Bulváru bližšie k rohu bytového domu.


Zároveň by sa mohli “zjednotiť” oba priechody pre chodcov do jedného, ktorý by mal šírku 12 metrov a nachádzal sa pred vstupom do OC Aupark. Dnes je na druhej strane nezvyčajne malý prístrešok zastávky verejnej dopravy, ktorého veľkosť je podmienená okolitým pozemkov v súkromnom vlastníctve.

Zdroj: zilina.sk - Ing. arch. Peter Nezval

Vo výhľadovom období územný plán nevylučuje ani prípadné podzemné parkovisko. Križovanie ulíc Antona Bernoláka a Juraja Fándlyho bude podľa návrhu stavebne upravené do križovatky bez ostrovčeka, čím sa uvolní priestor pre peší pohyb v priestoroch pred OC Tempo a Galéria Silvia OC.

Zdroj: zilina.sk - Ing. arch. Peter Nezval

„Myslím, že ten projekt je príjmaný pozitívne. Čo ja hodnotím ako najlepšiu vec je tendencia vytlačiť autá a posunúť smerom k Fándlyho ulici, aby Bulvár bol miestom hodným centra mesta a mohli tu vzniknúť kaviarne a oddychové zóny,“ dodala Barbora Birnerová, viceprimátorka a poslankyňa za obvod, do ktorého spadá aj Bulvár. 

Obyvatelia Bulváru pripravujú petíciu, problémom je napríklad fajčenie na terasách

Ďalší poslanec z tohto obvodu Marek Richter upozornil, že občania na Bulvári pripravujú petíciu v súvislosti s letnými terasami: „Najmä ľudia na nižších poschodiach majú problém s hlukom a s fajčením. Je jasné, že Bulvár je zaujímavé miesto, treba ale pamätať aj na ľudí, ktorí tam trvalo bývajú.“

Urbanistická vizualizácia - pohľad od Auparku. Zdroj: zilina.sk

Obyvatelia Bulváru sa už v minulosti na stretnutí s poslancami sťažovali napríklad na výpary z niektorých prevádzok, ktoré im znepríjemňujú život. Nový územný plán zóny Žilina - Bulvár počíta s premenou miesta na verejný priestor, v návrhu nechýba ani plocha pre vodný prvok.

Cyklotrasy sú zároveň posunuté popri vnútornej strane komunikácie tak, aby nedochádzalo k tak častým kolíznym situáciám ako dnes. Celý podrobný Územný plán zóny Žilina – Bulvár nájdete v materiáli na webe mesta.Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu