Výstava Feudáli Horného Považia už od 16.januára v sobášnom paláci v Bytči


Foto: Výstava Feudáli Horného Považia už od 16.januára v sobášnom paláci v Bytči

Názov výstavy: Feudáli Horného Považia (panstvá a rody severozápadného Slovenska)

Miesto konania: Sobášny palác v Bytči

Trvanie výstavy: 16.1.2015 – 26.4.2015


Výstava je výsledkom spolupráce pracovníkov Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci. Mapuje panstvá a rody severozápadného Slovenska. Informácie dopĺňajú zaujímavé predmety z historických fondov – či už ide o pracovňu baróna Poppera, alebo jednotlivé predmety dennej potreby viažuce sa k rodine Čákiovcov, Pongrácov alebo Suňogovcov. Zo zaujímavých zbierkových predmetov z fondov Považského múzea v Žiline bude vystavený rodokmeň grófa Gejzu Čákiho, posledného majiteľa Budatínskeho hradu. Rodokmeň je vyobrazený tušom a akvarelom na papieri s rozmermi 102 cm na šírku a 67 cm na výšku.

„Jeho význam je nielen v historickej hodnote, ale aj v skutočnosti, že sa priamo viaže k šľachtickému rodu Čákiovcov a v osobe Gejzu Čákiho aj k samotnému hradu Budatín. Tým dopĺňa mozaiku rodových, ale aj majetkových vzťahov,“ uvádza historik Považského múzea v Žiline Michal Jurecký a dopĺňa: „Pôvod rodokmeňa je zo začiatku 20. storočia. Dal ho vyhotoviť Gróf Gejza Čáki u neznámeho autora, ktorému poskytol svoje podklady k jednotlivým príslušníkom rodu a zároveň ho dal potvrdiť štyrom členom kráľovskej komory.  Vyhotovenie a potvrdenie rodokmeňov bolo v rodových líniách šľachty dôležité pre dedičské nároky a ich uplatňovanie.“

Medzi ďalšími zaujímavými vystavenými predmetmi budú fiktívne obrazy príslušníkov rodu Pongrácovcov. „Samotné šľachtické obrazy pochádzajú z 18. storočia, no osoby na nich vyobrazené predstavujú 15. storočie. Fikcia spočíva práve v tom, že v čase vzniku malieb nik nevedel, ako pôvodne vyzerala rodina Pongrácovcov niekoľko storočí predtým,“ vysvetľuje


Viac info na: http://pmza.sk/feudali-horneho-povazia/

Miesto: -
Dátum: 16.01.2015 - 08:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu