V troch nemocniciach na území Žilinského kraja pribudli nové röntgeny


Foto: V troch nemocniciach na území Žilinského kraja pribudli nové röntgeny

Tri župné nemocnice vlani získali financie na nové digitálne röntgeny, ktoré momentálne fungujú v skúšobnej prevádzke. V januári sa tieto prístroje slávnostne otvoria za účasti žilinského župana Juraja Blanára. Už v utorok 13. januára 2015 o 10:00 hod. sa spustí do prevádzky digitálny RTG prístroj v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši, na ktorého slávnostné otvorenie Vás týmto srdečne pozývame. O termínoch v ďalších dvoch nemocniciach – v Kysuckej nemocnici v Čadci a v Hornooravskej nemocnici v Trstenej, Vás budeme včas informovať. Viac informácií o nových röntgenoch nájdete v tlačovej správe.

Nové digitálne röntgeny skvalitnia vyšetrenia

Pacienti v troch regiónoch Žilinského kraja budú vďaka novým digitálnym zariadeniam vybavení oveľa rýchlejšie. Tri župné nemocnice sa zaradia k moderným zdravotníckym zariadeniam. Ich rádiodiagnostické pracoviská sú po novom vybavené modernou technológiou. Žilinská župa získala vďaka elektronickej aukcii tri digitálne RTG prístroje za najlepšiu cenu na trhu. Nové röntgeny patria medzi najmodernejšie prístroje v rádiologickej technike a prinesú obrovský prínos pre pacientov v Hornooravskej nemocnici v Trstenej, v Kysuckej nemocnici v Čadci a v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši.

Nové digitálne zariadenia zvýšia komfort vyšetrenia a skrátia jeho čas, čo ocenia nielen lekári ale i pacienti. Navyše sa zníži radiačná záťaž približne o 30 percent. Vyšetrenie bude pritom rovnaké, rozdiel bude len vo výsledku. Pri starom analógovom röntgene lekári používali film, z ktorého vznikla klasická snímka. Nový digitálny prístroj vytvorí röntgenový obraz a zobrazí ho priamo na obrazovke. Veľkým prínosom pri priamej digitalizácii je zníženie dávky ožiarenia pacienta. Vzhľadom na vysokú kvalitu výsledného obrazu je snímkovanie potrebné opakovať len vo výnimočných prípadoch. Zariadenie rovnako umožní lekárom s obrazom pracovať.

Budú ho môcť rôzne upravovať, či už zväčšiť, priblížiť detaily, pridať kontrast alebo jas. Pozitívnym výsledkom digitalizácie je zníženie prevádzkových nákladov na vyhotovovanie snímok a ich archiváciu.  „Predpokladáme, že len na röntgenovom materiály a na vyvolávacej chémii, ktorá sa používala pri analógových prístrojoch, ušetrí napríklad Liptovská nemocnica približne 12 tisíc eur ročne,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková.  Ako dodala, digitálny prenos zobrazenia navyše umožňuje možnosť konzultácie s viacerými odborníkmi a vytvorenie kópií podľa potreby.

Žilinská župa prispela na nákup prístrojov dovedna 376 tisíc eur zo svojho rozpočtu (z toho: Kysuckej nemocnici v Čadci 86 tisíc eur, Hornooravskej nemocnici v Trstenej 120 tisíc eur a Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši 170 tisíc eur). „Jeden digitálny röntgen stál 200 tisíc eur a na ich nákup sme využili online elektronickú aukciu, vďaka ktorej sme ušetrili finančné prostriedky,“ doplnil predseda ŽSK Juraj Blanár.

zdroj: TS ŽSK


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu