Na rétorickej súťaži Štúrov Zvolen si v Makovického dome v Žilina zmeralo sily 27 žiakov


Foto: Na rétorickej súťaži Štúrov Zvolen si v Makovického dome v Žilina zmeralo sily 27 žiakov Foto: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

V utorok 7. mája 2019 sa v Makovického dome v Žiline stretli žiaci základných a stredných škôl na postupovej súťaži v rétorike Štúrov Zvolen. V regionálnom kole súťažilo 27 žiakov v troch kategóriách. V prvej kategórii sa stretlo 13 žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl a 1. ročníka osemročných gymnázií.

Súťažiaci si vyžrebovali úryvok, ktorý museli po krátkej príprave prerozprávať a dokončiť podľa vlastnej fantázie. V druhej kategórii súťažilo sedem žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a 2. až 4. ročníka osemročných gymnázií. V tretej kategórii sa stretlo rovnako sedem študentov zo stredných škôl a osemročných gymnázií. Súťažiaci z druhej a tretej kategórie vystúpili v prvom kole s vopred pripraveným prejavom.

V druhom kole si vyžrebovali tému, ku ktorej vyjadrili svoj názor. Výkon súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Adriana Marunová, Martina Husárová a Vladimír Mores. Porota brala do úvahy schopnosť rečníka pripraviť spontánny prejav na vyžrebovanú tému. Rovnako kládla dôraz na obsah, kompozíciu, prednes a celkový dojem.  Štúro

v Zvolen sa medzi žiakmi a študentmi teší veľkej obľube. „Táto súťaž sa mi naozaj páči. Som tu už po druhýkrát. Prednes ma baví, aj keď  tréma samozrejme musí byť,“ hovorí Adriana Dršmanová zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto. „Mala som trému, ale musím sa ju naučiť zvládať. Myslím, že každý má trocha trému, len niekto ju zvláda lepšie. Prednes ma baví. Súťaže som sa zúčastnila prvýkrát a tak mám novú skúsenosť. Porota bola výborná,“ povedala víťazka II. kategórie Lucia Ptačinová zo Súkromnej ZŠ Oravská cesta 11 v Žiline.

Tamarka Gurišová zo ZŠ s MŠ v Rosine odišla s pozitívnom zážitkom. „Dnešná súťaž mi dala do života rozhodne viac, ako si myslíte. Keď som videla starších žiakov, ktorí so zápalom prednášali, srdce mi podskočilo od hrdosti na ľudí, ktorí určite budú robiť veľké veci pre Slovensko. Touto súťažou tak trochu vychovávate nás žiakov a ukazujete nám, čo je správne. Za to vám patrí moje veľké ďakujem.“


Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v danej kategórii postupujú do celoslovenského kola súťaže Štúrov Zvolen, ktoré sa uskutoční 4. – 5. júna 2019 vo Zvolene. Organizátorom regionálneho kola súťaže bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  

Výsledky súťaže 
I. kategória 
1. miesto: Anna Heltová, Gymnázium Varšavská, Žilina (postup do celoslovenského kola)
2. miesto: Nikola Otipková, ZŠ Karpatská, Žilina
3. miesto: Bianka Mičková, ZŠ Dolná Tižina
Čestné uznanie: Tomáš Filip, ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Žilina
Čestné uznanie: Adriana Dršmanová, ZUŠ Kysucké Nové Mesto 

II. kategória
1. miesto: Lucia Ptačinová, Súkromná ZŠ, Oravská, Žilina (postup do celoslovenského kola)
2. miesto: Nataša Brezovská, ZŠ Turie
3. miesto: Dávid Masaryk, ZŠ V. Javorku, Žilina 

III. kategória
1. miesto: Dorota Kresaňová, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku, Žilina (postup do celoslovenského kola)
2. miesto: Jakub Koprda, Gymnázium Varšavská, Žilina
3. miesto: Denisa Fujašová, ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Čestné uznanie: Alexandra Dulinová, OA Veľká Okružná, Žilina


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Krajské kultúrne stredisko v Žiline