Ktoré cesty a mosty v kraji opravia? Priority určuje schválený zásobník investičných rekonštrukcií


Foto: Ktoré cesty a mosty v kraji opravia? Priority určuje schválený zásobník investičných rekonštrukcií

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja dnes schválili Zásobník a prioritizáciu investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy ich súčastí a mostných objektov, ktorý bol vypracovaný v spolupráci so Správou ciest ŽSK. Jeho cieľom je určiť cesty a mosty, ktoré je potrebné opraviť a zrekonštruovať v jednotlivých regiónov kraja.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa stará o viac ako 1400 km ciest a takmer 800 mostov, v nevyhovujúcom stave je asi 300 km ciest a 60 mostov.

„Naše cesty doplácajú na to, že nie sú dokončené dôležité diaľničné úseky. Časté zápchy a uzávierky na hlavných ťahoch najmä v Strečne, Ružomberku alebo na Kysuciach spôsobujú, že čoraz viac vodičov sa presúva na naše cesty druhej a tretej triedy, ktoré zvýšený nápor nezvládajú, sú preťažené a ničené.  Musíme efektívne rozdeliť finančné prostriedky a cesty opravovať, aby boli bezpečné. Na rekonštrukcie využívame vlastné zdroje, čerpáme eurofondy a nedávno sa nám podarilo získať  15-miliónový bezúročný úver, ktorý schválila vláda,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Otvorený dokument poskytuje podklad pre pre prípravu a realizáciu investícií z rozpočtu župy, pričom v ňom nie sú zahrnuté bežné opravy či opravy objektov v záručnej dobe v rámci reklamácií.

„Zásobník bol vyhotovený tak, že v prípade stavieb, ktoré sú náročnejšie z hľadiska prípravy, čiže potreby spracovania projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, prekládok inžinierskych sietí, alebo majetko-právneho vysporiadania je v predchádzajúcom roku uvedené v pláne spracovanie projektovej dokumentácie a v následnom roku je uvedená realizácia,“ uvádza schválený materiál. 

Prehľad plánovaných rekonštrukcií ciest a mostov v Žilinskom samosprávnom kraji pre rok 2019.

Okres Žilina

 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 2092-005 cez bezmenný potok v k.ú. obce Dlhé Pole
  Dĺžka: 4,700 m
  Cena: 57 073 €
 • Rozšírenie MO 2073-002 cez rieku Varínka v obci Varín
  Dĺžka: - m
  Cena: 50 956 €
 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 2109-002 cez rieku Rajčanka v k. ú. Zbyňov
  Dĺžka: 17,200 m
  Cena: 64 383 €
 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 507-104 cez potok Dlhopoľka v k. ú. Svederník
  Dĺžka: 15,000 m
  Cena: 65 588 €
 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 2074-001 cez Tížinský potok v k. ú.  Dolná Tížina
  Dĺžka: 5,000 m
  Cena:  57 240 €
 • Oprava kamenného múru na ceste III/2076, v km 1,195 - 1,240 Terchová - Tiesňavy
  Dĺžka: 45,000 m
  Cena: 215 000€
 • Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení - oceľových zvodidiel v k. ú. Dolná Tížina
  Dĺžka: 380,000  m
  Cena: 34 300 €
 • Štúdia realizovateľnosti rekonštrukcie križovatky ciest III/2099 a III/2100, Žilina - Závodie
  Dĺžka: -  m
  Cena: - €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2093 Divinka - Lalínok
  Dĺžka: 1 000,00 m
  Cena: 44 241 €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2070 v k. ú. Zástranie
  Dĺžka: 440,000 m
  Cena: 29 000 €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2109 v k. ú. Zbyňov
  Dĺžka: 510,000 m
  Cena: 46 100 €
 • Zosilnenie povrchu cesty II/517 Rajec - hranica kraja ZA-TN
  Dĺžka: 1 490,000 m
  Cena: 143 195 €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2117 v k. ú. Horná Tížina
  Dĺžka: 1 480,000 m
  Cena: 97 233 €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2084 Rosina
  Dĺžka: 1 100,000 m
  Cena: 114 400 €
 • Rekonštrukcia oporného kamenného múru v k. ú. Turie
  Dĺžka: 25,000 m
  Cena: 25 000 €
 • PD - MO 541-006 Veľké Rovné
  Dĺžka: - m 
  Cena: 7 176 €
 • PD - MO 2075-001 Lysica
  Dĺžka: - m 
  Cena: 14 304 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2005-002 ponad potok Štiavnik v k. ú. Štiavnik
  Dĺžka: 14,900 m 
  Cena: 13 000 €

Okres Bytča


 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky a PD s prepočtom zaťažiteľnosti MO 507-102 pond potok Rovnianka v k. ú. Kotešová
  Dĺžka: 12,090 m
  Cena: 24 500 €

Okres Liptovský Mikuláš

 • Rekonštrukcia mostného objektu č. 2347-002 cez potok Hutianka v k.ú. obce Huty
  Dĺžka: 2,600 m
  Cena: 25 000 €
 • Rekonštrukcia mostného objektu č. 2347-003 cez Badlovský potok v k.ú. obce Huty
  Dĺžka: 3,200 m
  Cena: 25 000 €
 • Vypracovanie PD okružnej križovatky v Liptovskom Hrádku ciest II/537 a III/2358
  Cena: 14 000 €
 • PD - Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 ponad rieku Ľupčianku
  Cena: 6 600 €
 • Štúdia variantných riešení zvýšenia zaťažiteľnosti mostného objektu MO III/2358-003 v k. ú. Liptovská Kokava
  Cena: 10 000 €
 • PD Rekonštrukcie mostného objektu MO 584-024 cez vodný tok Jalovčianka v k.ú. Liptovská Ondrášová - mesto Liptovský Mikuláš 
  Cena: 7 500 €
 • PD rekonštrukcie cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 - 4,095 (Borové)
  Cena: 25 000 €
 • PD - Rekonštrukcia MO 2347-001 cez potok Hutianka v k. ú. Huty 
  Dĺžka: 2,90 m
  Cena: 1 800 €
 • PD - Rekonštrukcia MO 2347-004 cez potok Kukučkový  v k. ú. Huty
  Dĺžka: 3,60 m
  Cena: 2 000 €
 • PD - Rekonštrukcia MO 2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke -Kvačany
  Dĺžka: 8,10 m
  Cena: 5 200 €
 • PD - Rekonštrukcia MO 2353-001 cez potok Sestrč v k. ú. Bukovina 
  Dĺžka: 7,80 m
  Cena: 4 900 €
 • PD - Rekonštrukcia MO 2356-003 cez potok Svarínka vo Svarínke 
  Dĺžka: 7,00 m
  Cena: 4 600 €
 • Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení - oceľových zvodidiel - v k. ú. Jakubovany
  Dĺžka: 180,00 m
  Cena: 16 250 €
 • Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení - oceľových zvodidiel v k. ú. Konská
  Dĺžka: 250,00 m
  Cena: 22 570 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2341-002 ponad rieku Váh v k. ú. Liptovská Porúbka
  Dĺžka: 30,000 m
  Cena: 15 000 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2340-002 ponad rieku Váh v k. ú. Uhorská Ves
  Dĺžka: 47,170 m
  Cena: 20 000 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 584-027C (preložka žel. trate v Liptovskom Mikuláši)
  Dĺžka: 64,860 m
  Cena: 25 000 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO584-027D (preložka žel. trate v Liptovskom Mikuláši)
 • Dĺžka: 64,860 m
  Cena: 25 000 €

Okres Ružomberok

 • Sanácia oporného múru na ceste III/2227 v intraviláne obce Ludrová
  Dĺžka: 20,000 m
  Cena: 35 000 €
 • Stavebné úpravy stredového ostrovčeka na ceste III/2211 v Ružomberku smerom na Rybárpole
  Dĺžka: 30,000 m
  Cena: 30 000 €

Okres Martin

 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 519-013 cez bezmenný potok v k.ú. obce Moškovec
  Dĺžka: 2,200 m
  Cena: 65 264 €
 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 2158-001 cez vodný tok Vríca v k.ú. Lazany obec Kláštor pod Znievom
  Dĺžka: 7,950 m
  Cena: 66,383 €
 • Zosilnenie povrchu cesty II/519 Benice - Ležiachov a Slov. Pravno- Kalamenová
  Dĺžka: 2 737,000 m
  Cena: 193 833 €
 • Rekonštrukcia MO 1796-006 (Vrícko)
  Dĺžka: 8,100 m
  Cena: 195 783 €
 • Stabilizácia geobunkami deformácie vozovky v k. ú. Konské
  Dĺžka: 50,000 m
  Cena: 60 000 €
 • Vybudovanie priepustu, sanácia telesa cesty - Deformácia vozovky v k. ú. Laskár
  Dĺžka: 10,000 m
  Cena: 40 000 €
 • PD rekonštrukcie MO 2144-003 Bystrička cez vodný tok Turiec v k.ú. Mesta Martin, časť Bystrička
  Dĺžka: - m
  Cena: 7 570 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 519-021 ponad žel. trať v k. ú. Príbovce
  Dĺžka: 51,300 m
  Cena: 21 000 €

Okres Turčianske Teplice

 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 2181-013 cez rieku Turiec v k.ú. obce Ivančiná
  Dĺžka: 12,200 m
  Cena:  111 738 €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2174 Háj - Čremošné
  Dĺžka: 1 226,000  m
 • Cena: 82 820  €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2174-001 ponad I/65 v k. ú. Turčianske Teplice
  Dĺžka: 45,140  m
 • Cena: 26 000  €

Okres Čadca

 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 2013-001 cez bezmenný potok v k. ú. Oščadnica
  Dĺžka: 5,300 m
  Cena:  67 178 €
 • Úprava toku spojená s prestavbou mosta MO 2021-001 Makov
  Dĺžka: 11,144 m
  Cena:  152,092 €
 • Zosilnenie povrchu cesty II/487 Čadca - Makov
  Dĺžka: 7 252,000 m
  Cena: 630 373 €
 • Zosilnenie povrchu cesty II/487 Čadca- Makov, II. etapa
  Dĺžka: 3 846,000 m
  Cena: 300 000 €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2012 Čadca - Čadečka a rekonštrukcia odvodnenia cesta III/2012 v Čadci v mestskej časti Čadečka
  Dĺžka: 2 450,000 m
  Cena: 193 000 €
 • Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 Most cez bezmenný potok v k.ú. Vysoká nad Kysucou 
  Dĺžka: 2,200 m
  Cena: 97 132 €
 • Ochrana cesty pred padajúcimi kameňmi v Klubini na ceste II/520 v km 6,200-6,600, časť I. v dĺžke 130 m
  Dĺžka: - m
  Cena: 112 762 €

Okres Dolný Kubín

 • PD Sanácie nebezpečného brala v k.ú. Bziny + GP
  Dĺžka: 70,000  m
  Cena: -  €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2244 Zázrivá - Kozinská
  Dĺžka: 550,000  m
  Cena: 97 200  €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2246 Dolný Kubín - Mokraď
  Dĺžka: 0,950  m
  Cena: 93 100 €

Okres Tvrdošín

 • Rekonštrukcia mostného objektu č. 584-004 cez potok Studený v k.ú. Obce Oravský Biely Potok
  Dĺžka: 36,800  m
  Cena: 390 448  €
 • Prestavba mostného objektu MO 2300-001 ponad rieku Orava v k. ú. Podbiel
  Dĺžka: 79,000  m
  Cena: -  €
 • PD prestavby Most MO 2308-003 cez bezmenný potok za obcou Ústie nad priehradou
  Dĺžka: 3,100  m
  Cena: -  €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2305-001 ponad rieku Oravica pred obcou Zábiedovo
  Dĺžka: 27,900 m
  Cena: -  €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti a PD MO 520-056 ponad rieku Oravica v k. ú. Trstená
  Dĺžka: 33,600 m
  Cena: - €

Okres Námestovo

 • Rekonštrukcia priepustu cesty II/520 v úseku Breza – Zakamenné a jeho zaústenie do vodného toku
  Dĺžka: -  m
  Cena: 13 000 €
 • PD sanácie zosuvov Krušetnica - Zákamenné
  Dĺžka: - m
  Cena: 14 460 €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2274 Breza - Beňadovo
  Dĺžka: 1,350 m
  Cena: - €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2286 v k. ú. Klin
  Dĺžka: 1,320 m
  Cena: - €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2277 v k. ú. Rabčice
  Dĺžka: 0,600 m
  Cena: -  €
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2280 v k. ú. Oravské Veselé
  Dĺžka: 700,000 m
  Cena: - €
 • PD - Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica  
  Dĺžka: - m
  Cena: 15 000 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2273-002 ponad Oravskú Priehradu v k. ú. Námestovo
  Dĺžka: 288,000 m
  Cena: 50 000 €
 • Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2274-003 ponad potok Veselovanska medzi Oravskou Jasenicou a Oravským Veselým
  Dĺžka: 29,700 m
  Cena: 11 000  €

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: