Žilinský primátor sa stretol s ministrom dopravy, hovorili o hrozbe dopravného kolapsu v meste


Foto: Žilinský primátor sa stretol s ministrom dopravy, hovorili o hrozbe dopravného kolapsu v meste Foto: Mesto Žilina

Spustenie nového viac ako 11-kilometrového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka môže mať obrovský dopad na dopravnú situáciu v meste. Dôvodom je meškajúca výstavba diaľničného privádzača do Žiliny a komplikácie spojené s výstavbou nadväzujúceho úseku s tunelom Višňové. Žilina sa obáva zvýšeného náporu áut, ktoré budú mestom prirodzene prechádzať. Radnica preto iniciovala stretnutie na ministerstve dopravy.

Žilinský primátor Peter Fiabáne na tohtotýždňovom stretnutí s ministrom dopravy Árpádom Érsekom zrekapituloval problémy, ktoré sú z pohľadu mesta rizikom po spustení úseku diaľnice. „Za najzásadnejší problém považujeme aj samotný privádzač z úseku Lietavská Lúčka. Naše miestne cesty nie sú v tejto situácii pripravené na zvýšený nárast tranzitu a obávame sa tzv. lievikového efektu, ktorý môže v tomto prípade nastať,“ uviedol Fiabáne.

V tejto súvislosti vypracovalo mesto spolu so Žilinskou univerzitou štúdiu dokumentujúcu možnosť negatívnych dopadov spustenia diaľnice bez tunela Višňové a jej výsledky prezentovalo vedeniu rezortu. Po preštudovaní požiadaviek a návrhov riešenia minister dopravy prisľúbil mestu pomoc.

Na stretnutí sa okrem uvedeného prezentoval i spoločný záujem a postup pri modernizácii železničného uzla Žilina, ktorý by okrem rekonštrukcie železničnej trate mal výrazne pozitívne zasiahnuť aj do cestnej infraštruktúry (dopravné spojenie ulice 1. mája a ulice Ľavobrežnej).

Za úspech z rokovania považuje mesto i jasné stanovisko ministerstva o podpore žilinských projektov v oblasti verejnej dopravy v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V najbližších rokoch by mali byť finančne podporené prípravné a projekčné práce týkajúce sa výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov DPMŽ, modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní ako aj výstavby nových trolejbusových tratí a obratísk v celom meste.

V ďalšom kroku sa bude rozhodovať o finančnej podpore samotnej realizácie týchto stavieb. Podmienkou je dostatočná alokácia v prioritnej osi pre verejnú osobnú dopravu.

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Mesto Žilina