Blokovanie cesty, krádeže nafty a dary pre ľudí bez domova. Aká bola činnosť MP cez Vianoce?


Foto: Blokovanie cesty, krádeže nafty a dary pre ľudí bez domova. Aká bola činnosť MP cez Vianoce?

22.12.2014, 11:38 hod.
MP nahlásili občania podnapitého muža na ul. A. Kmeťa, ktorý blokuje premávku prívesným vozíkom. Hliadkou bol na mieste zistený muž pod vplyvom alkoholu, psychicky rozrušený a dezorientovaný, ktorý uviedol, že takýmto spôsobom si chráni svoj pozemok.  Nakoľko bolo zjavné, že muž potrebuje zdravotnú pomoc, bola na miesto privolaná záchranná zdravotná služba, ktorá si menovaného prevzala na vyšetrenie, pričom hliadkou MP bola vykonaná asistencia pri prevoze do zdravotníckeho zariadenia.

23.12.2014
V predvečer vianočných sviatkov MP darovala ľudom bez domova v diecéznej charite potraviny a hygienické prostriedky, ktoré vyzbierala od svojich darcov - zamestnancov a príslušníkov MP. Aj takýmto malým darčekom MP ukázala, že jej nie je ľahostajný osud ľudí na ulici s ktorými sa hliadky MP celoročne stretávajú v meste počas poskytovania pomoci v akejkoľvek forme, sociálneho poradenstva alebo počas zákrokov pri narušovaní verejného poriadku. Mnohí z nich sa do svojej situácie dostali nie vlastnou vinou, pretože nie každý človek bez domova je zároveň aj asociál. Preto individuálne pracujú hliadky MP v teréne s týmito osobami, mapujú a zisťujú ich príbytky, migráciu nielen v rámci mesta a aktualizujú ich počty. Je to náročná a nekončiaca práca, ale z pohľadu MP dennodenná realita a pritom mnoho ľudí, ktorí telefonujú na MP ohľadom „nežiadúcich“ bezdomovcov v ich blízkosti si neuvedomuje, že tieto osoby nemá MP kam vykázať a premiestňovať, môže im iba dohovoriť a odporúčať... A pomôcť môžeme všetci. 

27.12.2014, 02:20 hod.
Hliadka MP hliadkujúca na ul. Matice slovenskej prijala informáciu ohľadom krádeže nafty zo zaparkovaných vozidiel. Hliadka MP podľa popisu osoby spozorovala podozrivého muža na ul. Kubínska, ktorý preliezol plot do areálu MŠ, kde bol po pokuse o útek zadržaný. Počas zákroku boli hliadkou použité donucovacie prostriedky proti podozrivej osobe. Hliadka skontrolovala vozidlá v okolí a zistila štyri poškodené vozidlá /vylomené uzávery nádrží/. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu, 22 ročného muža z okresu Žilina prevzala privolaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina.

27.12.2014, 12:00 hod.
Hliadkou MP počas hliadkovania prímestskej časti Bytčica bola zistená poškodená budova transformátorovej stanice s možnosťou vniknutia nepovolaných osôb do objektu. Poškodenie bolo z preventívnych dôvodov nahlásené zodpovednej osobe z a.s. Stredoslovenská energetika. 

28.12.2014, 02:46 hod.
Operačné stredisko MP prijalo telefonický oznam ohľadom trojice mladých mužov, ktorí poškodili niekoľko dopravných značiek na ul. J. Milca a následne odtrhli tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla. Hliadkou MP boli na mieste na základe operatívnej spolupráce s oznamovateľom zadržaní traja mladí muži. U jednej zo zadržaných osôb bolo zistené, že ukrýva pod odevom tabuľku s evidenčným číslom oznámeného vozidla. Z dôvodu podozrenia, že sa uvedené osoby dopustili priestupku krádeže a trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, bola na miesto privolaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina, ktorá si vec prevzala.

Prečítajte si viac: