Žilinská župa má plán investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a mostov


Foto: Žilinská župa má plán investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a mostov Foto: ilustračné - pixabay

Na rokovania komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja predkladá riaditeľ odboru dopravy Úradu Žilinského samosprávneho kraja materiál, podľa ktorého by mali byť pripravované investičné projekty rekonštrukcií ciest, ich súčastí a mostov. Len prednedávnom župa informovala o tom, že sa jej podarilo získať aj bezúročnú návratnú pôžičku od ministerstva financií. 

Vláda odobrila čerpanie pomoci v celkovej výške 15 miliónov eur, správa ciest Žilinského samosprávneho kraja spravuje takmer 1427 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a 786 mostov. Zásobník a prioritizácia investičných projektov spresňuje, ktoré úseky a z akých zdrojov plánuje Žilinský kraj postupne opravovať. 

„Zásobník obsahuje len investičné stavebné akcie, čiže kapitálové stavebné akcie. Neobsahuje stavebné akcie bežnej údržby a bežných opráv, financovaných z bežných zdrojov rozpočtu ŽSK a rozpočtu SC ŽSK. Zásobník rovnako neobsahuje a neuvádza potrebné opravy ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov, riešené v rámci záručnej doby, v zmysle platných zmlúv o dielo so zhotoviteľmi,“ uvádza predkladacia správa.

Dokument je síce záväzný, ale vzhľadom na meniace sa okolnosti je možné ho dopĺňať a meniť vytýčené priority.

Plánované investičné akcie podľa zásobníka na Hornom Považí pre rok 2019 

Rekonštrukcia mostného objektu MO 2092-005 cez bezmenný potok v k.ú. obce Dlhé Pole
Rozšírenie MO 2073-002 cez rieku Varínka v obci Varín
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2109-002 cez rieku Rajčanka v k. ú. Zbyňov
Rekonštrukcia mostného objektu MO 507-104 cez potok Dlhopoľka v k. ú. Svederník
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2074-001 cez Tížinský potok v k. ú.  Dolná Tížina
Oprava kamenného múru na ceste III/2076, v km 1,195 - 1,240 Terchová - Tiesňavy
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení - oceľových zvodidiel v k. ú. Dolná Tížina
Štúdia realizovateľnosti rekonštrukcie križovatky ciest III/2099 a III/2100, Žilina - Závodie
Zosilnenie povrchu cesty III/2093 Divinka - Lalínok
Zosilnenie povrchu cesty III/2070 v k. ú. Zástranie
Zosilnenie povrchu cesty III/2109 v k. ú. Zbyňov
Zosilnenie povrchu cesty II/517 Rajec - hranica kraja ZA-TN
Zosilnenie povrchu cesty III/2117 v k. ú. Horná Tížina
Zosilnenie povrchu cesty III/2084 Rosina
Rekonštrukcia oporného kamenného múru v k. ú. Turie 


Prečítajte si viac: