Kraj ocenil 28 stredoškolských pedagógov pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov


Foto: Kraj ocenil 28 stredoškolských pedagógov pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov Foto: Žilinský samosprávny kraj

Sobášny palác v Bytči dnes patril učiteľom. Za úspešnú a trpezlivú prácu s mládežou dnes ocenil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 28 výnimočných stredoškolských pedagógov. Slávnostnú atmosféru dotvoril „Big Band“ žilinského Konzervatória.

Historické priestory Sobášneho paláca v Bytči zaplnili stredoškolskí pedagógovia zo Žilinského kraja. Pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov im odovzdala slávnostné ocenenie predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

„Dnes sme ocenili 28 mimoriadnych učiteľov, ktorí úspešne vedú svojich žiakov. Tí svojimi výkonmi reprezentujú školu ako doma, tak i v zahraničí. Svojou poctivou prácou sa starajú nielen o vzdelávanie žiakov, ale aj o rozvoj našich škôl. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedla županka.

Ocenenie spolu so župankou odovzdala aj riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová. Medzi ocenenými pedagógmi sú i takí, ktorí povolaniu učiteľa zasvätili celý svoj život a svoje povolanie vykonávajú viac ako 3 dekády rokov

Podľa županky je úlohou kraja vytvárať učiteľom vhodné podmienky na prácu, žiakom na štúdium. K tomu potrebujú moderné priestory a kvalitné vybavenie. Viac ako 3 milióny eur pôjde na dokončenie rozostavaných stavieb ako aj na nové investície. ŽSK podporuje inovatívne metódy výučby na školách, rozvíjať sa bude aj odborné vzdelávanie.

„Aj tento rok budeme pokračovať v rekonštrukciách a modernizácii našich škôl a školských internátov. Alokujeme peniaze z rozpočtu kraja a snažíme sa získať čo najviac prostriedkov z rôznych projektov aj z fondov EÚ. Vďaka eurofondom sa pripravuje modernizácia odborného vzdelávania na ďalších 16 stredných školách v celkovej investícii okolo 10 miliónov EUR. Školy musia byť vybavené tak, aby z nich vychádzali ľudia, ktorí nebudú mať problém sa uplatniť na trhu práce,“ uzavrela županka.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 59 stredných škôl – 38 odborných škôl, 15 gymnázií, 6 spojených škôl a 2 školských zariadení (1 internát a 1 jazyková škola). 

Zoznam ocenených pedagógov 

 1. Adamcová Milada, Ing. - Obchodná akadémia, Dolný Kubín 
 2. Barčáková Monika, PhDr. - Spojená škola, Nižná
 3. Behúň Richard, Bc. - SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto
 4. Borovjáková Eva, Ing. - SOŠ podnikania a služieb, Námestovo
 5. Čúzyová Tatiana, Mgr. - SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok
 6. Chovanová Marcela, RNDr. - Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
 7. Karkušová Jana, Mgr. - SOŠ Obchodu a služieb, Martin
 8. Kočíšek Jaroslav - SOŠ technická, Čadca
 9. Kormanová Miroslava, PaedDr. - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 10. Kováčik Radomír, Ing. - SPŠ technická, Martin
 11. Leibiczerová Jana, Mgr. - Gymnázium, Hlinská, Žilina
 12. Macuš Jaroslav, Ing. - SPŠ IT, Kysucké Nové Mesto
 13. Marčeková Iveta, Mgr. - SOŠ pedag., Turčianske Teplice
 14. Marková Lucia, Mgr. - SOŠ podnikania, Žilina
 15. Marková Oľga, RNDr. - Gymnázium, Liptovský Hrádok
 16. Moresová Magdaléna, Mgr. - SZŠ, Liptovský Mikuláš
 17. Rovňaníková Silvia, Mgr. - SOŠ PaSnV, Žilina
 18. Strapec Marián, Ing. - SOŠ polytechnická, DK-Kňažia
 19. Ševčíková Andrea, Mgr. art. - Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok
 20. Šišáková Zuzana, Ing. - SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš
 21. Tokarčíková Danica, Ing. - Obchodná akadémia, Martin
 22. Valentová Dagmar, Ing. - SOŠ dopravná, Žilina
 23. Chupáčová Alena, Mgr. - SOŠ podnikania, Žilina
 24. Kajánek František, Ing. - SOŠ technická, Čadca
 25. Kružel Jozef, Ing. - SOŠ technická, Námestovo
 26. Palovská Beáta, Ing. - SŠ, Bytčická, Žilina
 27. Smolár Peter, Ing. - SŠ, Nižná
 28. Školníková Danica, RNDr. - Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj