Žilinčanka Martina spolutvorí medzinárodny projekt Silver Legacy, s ktorým postúpila v Hult Prize


Foto: Žilinčanka Martina spolutvorí medzinárodny projekt Silver Legacy, s ktorým postúpila v Hult Prize Foto: Martina Zvolenská

Rodáčka zo Žiliny Martina Zvolenská aktuálne študuje na Hult International Business School v San Franciscu, ktorá patrí medzi popredné školy v business odbore na svete. V marci spolu s ďalšími piatimi kolegami z rôznych kútov sveta úspešne absolvovala regionálne kolo súťaže Hult Prize, ceny za sociálne podnikanie.

Spomedzi 1 500 tímov a celosvetovej konkurencie sa tak dostali medzi štyridsať najlepších. Teraz ich s projektom Silver Legacy čaká akcelerátor v Londýne. Následne zabojujú o medzinárodné kolo, z ktorého postúpi šesť tímov.

Tie dostanú možnosť prezentovať svoju myšlienku na pôde Organizácie spojených národov v New York City. Víťazovi odovzdáva Bil Clinton 1 000 000 dolárov na zavedenie biznis nápadu do praxe. Na to, o čom je projekt, ako a prečo študuje v Amerike či iné otázky sme sa Martiny pýtali. 

Na akých školách si postupne študovala?

Mojou “Alma mater” je Súkromná obchodná akadémia v Žiline - terajšia Súkromná SOŠ Pro Scholaris. Svoju strednú školu stále považujem za základ každého úspechu, ktorý prišiel počas stredoškolského štúdia alebo po ňom. Aristoteles povedal, že vzdelávanie mysle bez vzdelávania srdca nie je vzdelávaním.

Stredná škola mi nedala iba vedomosti, ale prebudila moje srdce, moje sny a túžby, no hlavne môj potenciál. Počas 4 rokov som v rámci organizovania rôznych školských eventov alebo participovania na zahraničných výmenných programoch zažila, že tvrdá práca prináša hodnotné výsledky, a že do svojho okolia môžem naozaj priniesť pozitívnu zmenu.

Bakalárske štúdium som absolvovala v Trnave na FMK UCM, kde som študovala odbor Media Relations v anglickom jazyku. V súčasnosti veľa čerpám z hodín doktorky Oľgy Škvareninovej, ktorá nás profesionálne vzdelávala v oblasti rétoriky, neverbálnej komunikácie, verejného vystupovania a diplomatického protokolu.

Počas štúdia som dostala možnosť absolvovať stáž v Slovenskom zväze cyklistiky pod vedením PR manažérky Kataríny Ďurkovej. Vďaka stáži som získala veľa skúseností v oblasti public relations a masmediálnej komunikácie. Pracovala som takisto na dvoch európskych šampionátoch, kde som nadobudla medzinárodnú prax.

V akom ročníku na HULT si a prečo si sa rozhodla práve pre USA? 

Hult ponúka jednoročný intenzívny magisterský program v oblasti medzinárodného obchodu. Momentálne som teda v prvom a zároveň v poslednom ročníku. Ide o jednu z najlepších business škôl na svete a ako jediná umožňuje štúdium počas jedného roka až v 3 mestách, ktoré patria k jedným z najvýznamnejších z hľadiska svetovej ekonomiky: San Francisco, Boston, New York City, Londýn, Šanghaj a Dubaj. 

Hult vybavuje svojich študentov inštinktom podnikateľov, víziou, ktorá prekračuje hranice a túžbou odmietať status quo. Na prednáškach sa stretávame so svetovými lídrami z rôznych odvetví, inšpirujúcimi profesormi, no takisto máme možnosť diskutovať aj s jednými z najvplyvnejších osobností sveta.

V rámci medzinárodného obchodu je veľmi dôležitý globálny networking. Medzi mojich spolužiakov patria ľudia z desiatok rôznych krajín. V jednej triede sa teda prakticky stretávame s celým svetom, s rôznymi kultúrami, jedinečnými riešeniami a odlišnými pohľadmi na rôzne témy. 

Ako svoj základný campus som si vybrala San Francisco práve kvôli silnému start-upovému prostrediu v Sillicon Valley. O mesiac cestujem v rámci rotačného programu do Dubaja a neskôr pravdepodobne do New Yorku, kde štúdium dokončím. 

Kedy prebehlo druhé kolo súťaže Hult Prize a čo vás čaká ďalej? 

Regionálne kolo sa konalo 15. - 16.3. 2019. V tomto kole sme súťažili s univerzitami z USA, ale aj Austrálie, Afriky alebo Európy - každý tím z rôznych kútov sveta si mohol zvoliť, v ktorom meste absolvuje regionálne kolo. Výhrou sme postúpili medzi 40 najlepších tímov na svete.

Na konci júla nás čaká 6 týždňový start-up akcelerátor v Londýne, na konci ktorého bude v auguste prebiehať medzinárodné kolo. Šesť najlepších tímov bude v septembri prezentovať svoju myšlienku na pôde OSN v New Yorku a bojovať o investíciu vo výške $1,000,000. 

Aký veľký je váš tím a na čom sa podieľaš ty? 

V tíme sme momentálne šiesti - Alma (Island), Cedric (Belgicko), João (Portugalsko), Marie (Belgicko), Max (Nemecko) a ja. Pozície zatiaľ nemáme presne definované. Jednou z ambícií Silver Legacy je zachytenie života človeka. Jeho príbehov, zážitkov, skúseností a odkazu pre ďalšie generácie.

Časť tímu Silver Legacy, ktorá sa uchádza o víťazstvo v Hult Prize. Zdroj: Martina Zvolenská

Toto je oblasť, ktorej sa plne venujem od ideácie až po vytvorenie stratégie pre realizáciu myšlienky. Za posledné týždne som veľa pracovala aj na prieskume trhu a validácii business modelu.

Mohla by si bližšie popísať celý projekt a to, v akej fáze sa nachádza? 

Silver Legacy buduje most naprieč generáciami a spája mladých ľudí a seniorov na základe ich vášní a záujmov. Prostredníctvom peer-to-peer platformy vytvárame možnosť pre zmysluplné zamestnanie mládeže, ktorá  pomáha seniorom pri každodenných úlohách alebo s nimi vykonáva rôzne spoločenské aktivity.

Silver Legacy takisto zachytáva odkaz ľudí, ktorí sú v platforme zapojení. Veríme, že každý človek nesie v sebe niečo unikátne. Dokumentujeme príbehy, spomienky, skúsenosti, biografiu, fotky a videá seniorov, a zachytávame tak cenný odkaz pre ich rodiny a ďalšie generácie. 

Idea Silver Legacy vznikla ako odpoveď na tohtoročnú výzvu Hult Prize, ktorá  je zameraná na vytvorenie 10,000 zmysluplných pracovných miest pre tzv. “disconnected youth”, ktorú je možné definovať ako skupinu mladých ľudí, zvyčajne vo veku 16-24 rokov, ktorí majú problém nájsť si prácu a nemali príležitosť pre dostatočné vzdelanie. Jedným z najväčších problémov “disconnected youth” je fakt, že im chýbajú životné vzory.

Títo mladí ľudia často vyrastali bez rodičov alebo starých rodičov. Na druhej strane dnes prvý krát v histórií prevyšuje staršia generácia tú mladšiu. Milióny seniorov po celom svete čelia osamelosti, čo prispieva k 64% nárastu výskytu demencie alebo 24% väčšej šance skoršieho úmrtia. A práve problém spomínanej mládeže a seniorov je priestor, kde my v Silver Legacy vidíme príležitosť. 

Momentálne sme vo finálnej fáze validácie a myšlienku uvádzame na trh v najbližších týždňoch.

Zdroj: Martina Zvolenská

Plánujete projekt realizovať aj v prípade, že by ste nepostúpili ďalej do predstavenia pred OSN? 

Pracovať na myšlienke Silver Legacy je pre nás vášňou. Všetci v tíme sme sa vzdali príležitostí na stáž alebo pracovných ponúk a chceme našej myšlienke momentálne venovať všetko.

Projekt začíname realizovať už v najbližších týždňoch. Neskôr však budeme potrebovať investíciu na vytvorenie kvalitnej platformy. Ak sa nám nepodarí postúpiť ďalej, upokojuje nás fakt, že už dnes je o Silver Legacy záujem aj zo strany iných investorov. 

Prečítajte si viac: