Slovenský vodohospodársky podnik ponúka možnosť absolvovať prehliadku nádrže Nová Bystrica


Foto: Slovenský vodohospodársky podnik ponúka možnosť absolvovať prehliadku nádrže Nová Bystrica Foto: SVP, š.p.

Slovenský vodohospodársky podnik si v rámci blížiaceho sa Dňa otvorených dverí 22. - 23. marca pripravil prehliadky vodných stavieb Kráľová, Nová Bystrica, Klenovec, Málinec, Ružín a Domaša. Určené sú pre organizované skupiny študentov ako aj širokú verejnosť.

Najbližšia z uvedených vodných stavieb, nachádzajúca sa v Žilinskom kraji, je vodná nádrž s pitnou vodou Nová Bystrica.

Vybudovaná bola ešte v rokoch 1983 - 1989. Nachádza sa na toku Bystrica, v priestore pod sútokom potokov Harvelka, Stanov potok a Riečnica. Pri budovaní museli byť vysídlené obce Harvelka a Riečnica s priľahlými osadami, tzv. “Cholvárkami”. Z pôvodnej zástavby zostal len katolícky kostol z obce Riečnica.

Nádrž slúži predovšetkým ako zdroj surovej pitnej vody, ktorá smeruje do úpravovne a odtiaľ je distribuovaná do Okresov Žilina a Čadca ako pitná voda, ďalej slúži na zadržanie povodňovej vlny a využíva sa i jej hydroenergetický potenciál.

„Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si pre organizované skupiny, ako i pre širokú verejnosť pripravili dni otvorených dverí na vodných stavbách v dňoch 22. a 23.3.2019 od 9:00 do 15:00 hod.,“ uvádza SVP.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Termíny:

  • Piatok 22.3.2019 - vstup výhradne určený pre organizované skupiny a študentov
  • Sobota 23.3.2019 - vstup pre širokú verejnosť

Podmienky:

  • Vstup do Vodnej stavby je na vlastné riziko
  • Vstup detí od dovŕšenia 6. roku života
  • V zmysle GDPR si SVP vyhradzuje právo vyhotoviť a použiť fotografie z DOD na propagačné účely

„ Žiadame Vás aby ste nepodcenili pevnú obuv a teplé oblečenie, nakoľko je vo vodných stavbách vlhko a chladno. Prehliadka vodných stavieb a ich súčastí, nie je vhodná pre ľudí trpiacimi klaustrofóbiou, strachom z výšky,“ dodáva Slovenský vodohospodársky podnik.

Vstupné je ZDARMA.

Miesto: Nová Bystrica
Dátum: 22.03.2019 - 09:00    23.03.2019 - 15:00


Prečítajte si viac:


Zdroj: SVP, š.p.