V pitnej vode pre obce Varín, Gbeľany a Nededza sa objavila zvýšená hodnota dichlorbenzénu


Foto: V pitnej vode pre obce Varín, Gbeľany a Nededza sa objavila zvýšená hodnota dichlorbenzénu Foto: ilustračné / pixabay.com

V stredu 20. februára vydala spoločnosť SEVAK, a.s. upozornenie pre obce Varín, Gbeľany a Nededza, že neodporúča používanie vody z verejného vodovodu na pitné účely, ale len ako úžitkovú. V súvislosti s aktuálnym stavom v dodávke pitnej vody dnes informuje svojich odberateľov o dôvodoch tohto obmedzenia.

„Po sťažnostiach niekoľkých odberateľov v obci Gbeľany na zápach a pachuť dodávanej vody počas víkendu 16. - 17.2.2019 bola 18.2.2019 odobratá vzorka z vodojemu Gbeľany a z rozvodnej siete. Vyhodnotenie vzoriek, ktoré bolo doručené  dňa 20.2. o 12:00 preukázalo prítomnosť zvýšenej hodnoty dichlorbenzénu vo vode. Okamžite sme kontaktovali RÚVZ v Žiline, ktorý nariadil vyhlásiť dodávanú vodu za úžitkovú a zabezpečiť náhradné zásobovaniu pitnou vodou v obciach Varín, Gbeľany a Nededza, ktoré sú z tohto vodojemu zásobované,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti.

Príčinou zvýšenej hodnoty dichlorbenzénu vo vode mali byť výpary z bežnej farby použitej na vonkajší náter potrubí v armatúrnej komore t.j. suchej, potrubnej časti vodojemu, ktorý realizovali v rámci bežnej údržby.

„V žiadnom prípade nedošlo ku priamemu kontaktu vody s farbou. Dovoľujeme si oznámiť, že doterajšie používanie vody na pitné účely pri nameranej koncentrácii tejto látky vo vode nemohlo pri jej krátkodobom používaní spôsobiť  zdravotné problémy,“ spresňuje spoločnosť.

SEVAK v súčasnosti vykonáva kroky na odstránenie príčiny daného stavu, vrátane vykonania opakovaných analýz pitnej vody s cieľom obnovenia riadnej dodávky pitnej vody. V prípade, že analýzy potvrdia nezávadnosť, bude riadna dodávka pitnej verejným vodovodom obnovená. 

SEVAK, a.s.  sa ospravedlňuje svojim odberateľom za spôsobené problémy.

Prečítajte si viac:

Zdroj: SEVAK