Poslanci v Žiline absolvovali celodenné zasadnutie, schválili aj nové pravidlá vstupu do pešej zóny


Foto: Poslanci v Žiline absolvovali celodenné zasadnutie, schválili aj nové pravidlá vstupu do pešej zóny Foto: Mesto Žilina

V pondelok absolvovalo vedenie mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, spolu s príslušnými zamestnancami mesta, prvé tohtoročné rokovanie. To trvalo aj s prestávkami takmer 12 hodín. Rozpočtovým opatrením navýšili rozpočet mesta Žilina o približne 4,8 milióna eur, nový je po zmene vo výške 78 409 051 eur.

Navýšené výdavky sa prejavia v opravách základných a materských škôl či v rekonštrukcii športovísk, nový rozpočet počíta aj s nákladmi na dokončenie obnovy chodníkov v centre mesta. Úpravou rozpočtu poslanci uvoľnili peniaze na riešenie statickej dopravy v meste a na revitalizáciu zelene.

Dotácia pre dokončenie sezóny v MsHK Žilina schválená

Mestský klub MsHK Žilina dostane finančnú injekciu vo výške 160-tisíc eur, pričom poslanci zaviazali jeho nové vedenie k vypracovaniu ekonomickej analýzy možných variantov pokračovania hokeja v Žiline. Už na najbližšom zastupiteľstve by sme sa tak mali dozvedieť, aké budú finančné dopady prípadného zotrvania v extralige, zostupu do prvej ligy, ukončenia činnosti klubu alebo odpredaja akcií.

Odhadovaná suma dotácie extraligového hokeja pre jednu sezónu sa odhaduje na úrovni približne 450 až 500-tisíc eur, prvá liga by stála ročne rozpočet predbežne 250-tisíc eur. Bližšie čísla však ukážu až podrobné analýzy. Sumou 60-tisíc eur podporí mesto aj mládežnícky hokej v klube MsHKM Žilina.


Okrem peňazí pre šport schvaľovali poslanci aj presun prostriedkov pre Mestskú políciu v Žiline v celkovom objeme 59 659 eur, pričom z tejto sumy je 29 659 eur vyčlenených na pokrytie výdavkov v súvislosti s vyplatením odstupného a odchodného pre bývalého náčelníka mestskej polície Milana Šamaja. Odobrené bolo aj vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi Igorovi Chomovi.

Nový prednosta, náčelník aj členovia komisií 

Po odchode Milana Šamaja preberie funkciu náčelníka doterajší zástupca Peter Mišejka, zastupiteľstvo schválilo jeho nomináciu jednohlasne. „Na tento post som sa rozhodol nominovať človeka, ktorému dôverujem a ktorého dlhodobo poznám. Pán Mišejka je odborník, dôverne pozná prostredie mestskej polície, jej fungovanie, je kompetentný, odborne zdatný a má dobré vzťahy so štátnou políciou či s 5. plukom špeciálneho určenia,“ uviedol dôvody nominácie primátor Peter Fiabáne.

Zastupiteľský zbor vzal na vedomie aj informáciu o vymenovaní nového prednostu Mestského úradu v Žiline, od 2. februára 2019 je ním Michal Berger. Spolu deväť komisií mestského zastupiteľstva, ktoré tvoria poradný orgán, bolo doplnených o členov z radov neposlancov. Schválený bol tiež návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 

„Tento materiál je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní medzi vedením mesta, obyvateľmi tejto časti a podnikateľmi, ktorí majú v historickom centre svoju prevádzku. Veríme, že po aplikovaní tohto VZN do praxe konečne dosiahneme stav, že v centrálnej historickej časti mesta bude väčší poriadok, čo sa týka parkovania a pohybu áut a zabezpečíme vyššiu bezpečnosť ľudí, ktorí do historickej časti mesta chodia,“ doplnil primátor. Samotné spustenie tohto systému predpokladá radnica od 1. mája 2019 s tým, že po šiestich mesiacoch sa tento systém prevádzky vyhodnotí.

Poslanci prijali aj návrh na prijatie daru od Ruskej federácie, kamenné pamätné tabule s menami pochovaných vojakov na vojenskom cintoríne Bôrik tak prejdú do majetku mesta. Zároveň si zastupiteľstvo schválilo presun apríloveho zasadnutia z 1.4. na 15.4.2019.


Prečítajte si viac: