Pavol Čorba končí na poste vedúceho Odboru tlačového a zahraničných vecí, mesto hľadá náhradu


Foto: Pavol Čorba končí na poste vedúceho Odboru tlačového a zahraničných vecí, mesto hľadá náhradu Foto: ilustračné - Mesto Žilina

Vedúci Odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline Pavol Čorba po dohode s vedením mesta končí svoje pôsobenie, mesto Žilina vyhlásilo výberové konanie na nového vedúceho. Na prelome rokov 2017 a 2018 sa Pavol Čorba presunul z pozície dlhoročného hovorcu primátora Igora Chomu na pozíciu vedúceho, jeho dovtedajší post prevzala Barbora Zigová.

Medzi základné požiadavky na nového vedúceho Odboru tlačového a zahraničných vecí patrí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na spoločenskú vedu, žurnalistiku, politológiu alebo masmédiá. Ideálny uchádzač by mal mať 6 rokov praxe v médiách, reklame a/alebo odbore medzinárodných vzťahov, výborné manažérske a komunikačné schopnosti, prax v riadiacich funkciách je vítaná. 

Mesto kladie na uchádza nárok aj v oblasti jazykov - nutnosťou je vynikajúca znalosť slovenského jazyka, pokročilá znalosť anglického jazyka a vítané sú jazyk nemecký alebo ruský. Ďalšie parametre sú kreatívne schopnosti, flexibilita, schopnosť formulovať vízie, ciele a stratégie na ich dosiahnutie, znalosť práce s počítačom či pokročilá znalosť sociálnych sietí a digitálnej komunikácie. 

Pri pohovore predstavia uchádzači svoje vízie ďalšej komunikácie mesta Žilina, a to formou osobnej alebo elektronickej prezentácie v dĺžke maximálne 15 minút. Mesto ponúka na tejto pozícii plat 1500 eur v hrubom.  

Popis pracovnej pozície:
- zamestnanec v tejto pozícii bude zodpovedný za chod celého odboru a vedenie tímu cca 6 - 10 zamestnancov,
- mal by byť  schopný  reagovať  rýchlo a flexibilne na každodenné  situácie,  hľadať proaktívne komunikačné príležitosti,
- očakáva sa schopnosť navrhnúť a aktívne napĺňať komunikačnú stratégiu mesta,
- sledovať a aktívne navrhovať námety na témy vhodnej komunikácie s verejnosťou,
- navrhnúť a implementovať novú víziu internej aj externej komunikácie mestského úradu/mesta Žilina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- rozvíjať vzťahy s médiami a externými subjektmi. 

Zoznam požadovaných dokladov:
- overené doklady o vzdelaní,
- stručný osobný a profesijný životopis,
- multimediálna prezentácia v rozsahu max.  1 A4 alebo video v dĺžke max. 3 min. za účelom predstavenia skúseností
uchádzača v predmete výberového konania,
- písomný  súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania 

Viac informácií na http://www.zilina.sk/dokumenty/VyberoveKonania_20190114111851.pdf 

Prečítajte si viac: