Priestor pod estakádou, kde vznikajú čierne skládky, bude monitorovaný kamerou mestskej polície


Foto: Priestor pod estakádou, kde vznikajú čierne skládky, bude monitorovaný kamerou mestskej polície

Začiatkom októbra uplynulého roka prebehlo dobrovoľnícke čistenie územia a potoka pod estakádou. V mieste sa nachádzalo množstvo drobných odpadkov ale aj stavebnej sutiny, paliet, pneumatík z áut a iných druhov odpadu, ktoré patria do zberného dvora či komunálneho odpadu.

Niektorí obyvatelia mesta sa k situácií s likvidáciou odpadu stavajú nezodpovedne a zbavujú sa ho práve vyvezením na miesto, kde nie je veľký pohyb ľudí a tak vznikajú čierne skládky, ktoré je potrebné likvidovať. Takýmto miestom je aj priestor pod estakádou pri Kragujevskej ulici.

Ani nie po troch mesiacoch, čo sa aktivistom podarilo Frambor vyčistiť od nežiadúcich čiernych skládok, boli do oblasti navezené kopy snehu obsahujúce aj časti stavebného odpadu. K prípadu bola privolaná mestská polícia, tá celú vec spísala a zadokumentovala. Počas toho, ako boli tieto osoby prichytené pri navážaní, mali údajne padať aj vyhrážky. 

2. februára bol navážaný sneh so stavebným odpadom

„Dnes sa nám podarilo prichytiť ľudí čo vyvážali sneh spolu zo stavebným odpadom pod estakádu na Frambore. Zážitok to bol veľmi nepríjemný. Tí ľudia, čo to tam vozili necítili ani trochu zodpovednosti za svoje konanie,“ uviedol na sociálnej sieti pán Rzeszoto.

Situácia ohľadne vzniku nových čiernych skládok by sa mohla čoskoro zmeniť. Ako nám potvrdili z mestskej polície, kamera je pripravená na sprevádzkovanie. V minulosti bola dlhodobo nefunkčná, no na základe požiadaviek mestskej poslankyne Ivety Martinkovej a ďalších aktivistov, ju dalo mesto opraviť. „Kamera bude zapojená v priebehu budúceho týždňa,“ potvrdil hlavný komisár Peter Mišejka z Mestskej polície Žilina.


Galéria: 4 fotky

„Na skutočnosť, že je priestor monitorovaný, budú upozorňovať štítky, ktoré sú umiestnené v širokom okolí. To, že tam kamera je, si všimol pán Ján Rzeszoto, a tak sme mali úlohu najprv zistiť komu patrí a potom, či je funkčná. Postupne sme záležitosť rozuzľovali a stalo sa. Kamere sa našiel majiteľ - mesto Žilina,“ spresnila poslankyňa Iveta Martinková.

Toto opatrenie je ďalším významným krokom k záchrane a rozvoju Frambora. V oblasti čaká aktivistov ešte veľa práce, no už teraz sú za nimi viditeľné výsledky, ktoré mnohí obyvatelia mesta oceňujú. Lokalita Frambor bola kedysi známa práve prameňom pitnej vody, tá sa využívala na zásobovanie obyvateľstva až dovtedy, kým sa nevybudoval verejný vodovod.

Poslankyňa Martinková sa teší zo záujmu ľudí o obnovenie tohto pôvodne zanedbaného a zabudnutého miesta. „Zo srdca ďakujem Jankovi Rzeszotovi a Duškovi Feňovi za to, čo v tomto smere robia,“ povedala.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: