Pred rokom sa Terchovou prehnala veterná smršť, vláda dnes schválila preplatenie prác za 33-tisíc


Foto:  Pred rokom sa Terchovou prehnala veterná smršť, vláda dnes schválila preplatenie prác za 33-tisíc Foto: ilustračné - HaZZ Žilina

Vláda Slovenskej republiky sa dnes, presne rok po veternej smršti v Terchovej, uzniesla na uvoľnení prostriedkov na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v rôznych okresoch. Do 8. januára 2019 bude musieť podpredseda vlády a minister financií uvoľniť z rozpočtu sumu 178 834,18 eur na krytie týchto nákladov.

Najvyššie výdavky vykázala obec Terchová, a to práve v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – veternej smršte v nočných hodinách 12. decembra 2017. Na základe stavu vtedy vyhlásil starosta obce Terchová mimoriadnu situáciu. V dôsledku živelnej pohromy boli niektoré lokality neprístupné, došlo aj k poškodeniu vedení elektrickej siete či vleku na zjazdovkách. Poškodené boli aj strechy niektorých rodinných domov či budov. 

„Nastalo zvýšené riziko vzniku povodňovej situácie v dôsledku popadaných stromov do vodných tokov. Bol ohrozený bežný chod obce, obmedzené možnosti zabezpečovania akútnej zdravotnej starostlivosti, ohrozená dochádzka obyvateľov do zamestnania, ohrozené turistické aktivity, hasenie požiarov, obmedzená prejazdnosť štátnych a miestnych cestných komunikácií, ohrozená bezpečnosť chodcov,“ uvádza sprievodná správa k schválenej pomoci pre obce vrátane Terchovej. 

Na výkone záchranných prác sa podieľali s krízovým štábom obce záchranné zložky integrovaného záchranného systému - Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, Policajný zbor, ďalej vlastníci lesov, správcovia vodných tokov, správcovia ciest, zástupcovia národnej energetickej spoločnosti a dotknuté osoby - obyvatelia aj podnikatelia v obci. 

„Na území obce boli ustanovené režimové opatrenia. Mimoriadna situácia na území postihnutom mimoriadnou udalosťou trvala do 18. decembra 2017. Výšku výdavkov za vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie overil Okresný úrad Žilina v celkovej sume 33 055,87 eur,“ dodáva sprievodná správa. 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Finančné prostriedky dostanú v Žilinskom kraji aj obec Liptovská Porúbka (prelomenie mosta v dôsledku dažďa a následného zvýšenia hladiny vodných tokov) a obec Kysucký Lieskovec, kde na začiatku júna takisto došlo k deštrukcii mostného objektu pri požiarnej zbrojnici.  


 


Prečítajte si viac: