Župa funguje pod novým vedením rok, za tento čas sa podarilo presadiť niekoľko zmien


Foto: Župa funguje pod novým vedením rok, za tento čas sa podarilo presadiť niekoľko zmien Foto: Žilinský samosprávny kraj

V týchto dňoch uplynul presne rok odkedy Erika Jurinová vymenila Juraja Blanára. Za ten čas županka so svojim tímom a poslancami presadila viaceré zmeny, ktoré pozitívne ovplyvňujú život občanov a tvoria podmienky pre kraj priateľský k rodinám.

Nástup županky do funkcie

Hneď v úvode muselo nové vedenie župy riešiť naliehavé problémy. Hrozilo prepadnutie eurofondov a situáciu sťažili zle pripravené projekty či predražené zákazky, ktoré podpísalo ešte bývalé vedenie. „Našli sme pár desiatok podozrivých zmlúv, ktoré preverujú právnici,“ uviedla županka.

„Tiež sme  sa museli popasovať s byrokratickým aparátom, ktorý tu funguje. Niektoré vnútorné procesy fungujú enormne dlho a uberajú nám veľa času. Zistili sme, že hoci bol úrad v pomerne dobrej kondícií, veľa vecí na župe nefungovalo. Preto sme sa počas roka venovali systémovým zmenám, výsledky ktorých nie sú viditeľné hneď, ale sú nevyhnutné pre rozvoj kraja v budúcnosti,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Čo sa novému vedeniu žilinskej župy podarilo za rok?

Krátko po nástupe prijalo nové vedenie Žilinskej župy strategický rozvojový dokument Žilinský kraj 22+, ktorý sa dotýka všetkých oblastí v kraji, definoval ambiciózne plány župy a nové projekty.

Jeden z prvých krokov nového vedenia župy smeroval k sociálnej oblasti. Kraj sa snaží vytvárať podmienky nielen pre funkčné rodiny, ale aj tie v krízových situáciách. Pomáha prostredníctvom Nadácie Žilinského samosprávneho kraja, prostredníctvom ktorej prerozdeľuje prvých 20-tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi. Za necelý mesiac od vyhlásenia výzvy prišlo takmer 90 žiadostí. 

„Kraj tvoria predovšetkým ľudia, ktorí v ňom žijú. Zdroje sme povinní využiť na to, aby sme im umožnili viesť kvalitný a  dôstojný život,” povedala županka Erika Jurinová. 

Prvé úspechy sa odrazili aj v zdravotníctve. Župa aj s vedením Kysuckej nemocnice viedla úspešné rokovania o zazmluvnení magnetickej rezonancie v Kysuckej nemocnici s poliklinikou. Aktuálne prebieha obstarávanie tohto prístroja. Kraj sa nepretržite zaoberá aj stabilizáciou zdravotníckeho personálu.

Odbor zdravotníctva pripravuje podporné dotačné programy pre lekárov, sestry i študentov medicíny, ktorých chce kraj pritiahnuť do nemocníc i špecializovaných ambulancií. Medzi ambiciózne projekty, ktoré poslanci schválili patrí aj Alzheimer geronto centrum v Mošovciach.

Prioritou župy je doprava. Okrem pravidelnej údržby a opravy vozoviek hľadá župa riešenia na zvýšenie bezpečnosti na cestách. „Nedávno sme zrealizovali v neprehľadných a problémových križovatkách ostrovčeky, ktoré vodičov usmernia a umožnia bezpečný prejazd vozidiel,“ uviedla županka.

Rozvíjať sa bude aj cyklodoprava. Nové cyklotrasy by mali postupne pribudnúť smerom zo Strečna do Vrútok a zo Žiliny do Považského Chlmca. V príprave je tiež technická štúdia cyklotrasy vedúcej východným územím ŽSK.

Zmeny prinieslo nové vedenie župy tiež v oblasti školstva. Krajské zastupiteľstvo na podnet županky Eriky Jurinovej dorovnalo financovanie neštátnych školských zariadení (jedálne, internáty, centrá voľného času) a základných umeleckých a jazykových škôl. Župa financuje aj centrá odborného vzdelávania a prípravy z podielových daní nad rámec normatívneho príspevku. Na rekonštrukciu stredných škôl boli tento rok vyčlenené financie vo výške 10 miliónov eur.

Mnoho stavebných akcií už nové vedenie župy rozbehlo, ďalšie pripravilo do rozpočtu na budúci rok. Župa v novom roku počíta s investíciami 40 miliónov eur. „Opravovať nielen školy, ale všetky naše zariadenia či cesty treba podľa naliehavosti, nie podľa straníckych tričiek či iných sympatií,“ zdôraznila županka Erika Jurinová.

Nové prvky priateľské k rodinám zavádza žilinská župa v kultúre. Od septembra platí vo všetkých krajských knižniciach rodinné vstupné, rozšíriť sa má aj do ďalších zariadení. Pre mamičky s deťmi zabezpečila župa vo všetkých kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti kraja prebaľovacie pulty a stupienky k umývadlám. 

Realizácia zmien v Žilinskom kraji by nebola možná bez spolupráce s poslancami a ľuďmi, ktorí pracujú v úrade i organizáciách ŽSK. „Som rada, že sa nám podarilo nájsť ľudí a odborníkov, ktorí sa neboja ísť do nových vecí a spoločne môžeme napĺňať plány zo Stratégie Žilinský kraj 22+. Chceme, aby ľudia z nášho kraja neodchádzali, aby tu ostali žiť. K tomu im budeme vytvárať kvalitné a efektívne služby a dobré podmienky pre život,“ uzavrela žilinská županka Erika Jurinová.  

Čo sa podarilo:  

Rozdeliť prvé príspevky z Nadácie ŽSK a spustiť Centrum pre rodiny
pre podporu a pomoc rodinám v sociálnej, ekonomickej a existenčnej núdzi a krízových situáciách 

Zvýšiť platy nepedagogickým pracovníkom a pracovníkom v sociálnej oblasti
na osobných príplatkoch ŽSK týmto zamestnancom vyplatil spolu takmer 636-tisíc eur (nad rámec zákonného zvýšenia platov) 

Vznikol Sociálno-ekonomický podnik
pre drobné úpravy, údržbu, in-house riešenia a sociálne podnikanie. Podnik umožní šetriť náklady ŽSK, bude zamestnávať aj sociálne znevýhodnené osoby 

Zrovnoprávniť financovanie všetkých škôl v kraji
rovnako bude župa postupovať aj v roku 2019 

Zabezpečiť fungovanie ambulantných pohotovostí
pohotovosti sú vo všetkých krajských nemocniciach aj poliklinike plne funkčné a pripravené pre obyvateľov 

Rodinné vstupné 
zvýhodnené vstupné pre rodiny už je vo všetkých knižniciach, nasledovať budú ďalšie kultúrne zariadenia 

Detské kútiky 
v nemocniciach a kultúrnych zariadeniach vznikajú nové alebo sa dopĺňajú už existujúce detské kútiky

Opravené cesty 
realizovali sa opravy na takmer 44 km ciest a 12 mostoch 

Ďalšie plány župy:  

Vybudovanie Alzheimer-geronto centra v Mošovciach
župa reaguje na množstvo žiadostí  o pomoc pre občanov v seniorskom veku so psychiatrickým a neurologickým ochorením 

Modernizácia gynekologicko-pôrodníckeho zariadenia v nemocnici v Trstenej 
cieľom je kvalitná, moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 

Útulok pre rodiny s deťmi v Čadci
pre rodičov s dieťaťom, ktorí sa náhle ocitnú v kríze alebo bez strechy nad hlavou 

Hospic Trstená 
prvý hospic v kraji, ktorý bude poskytovať paliatívnu zdravotnú starostlivosť o pacientov 

Domov na polceste v Bytčici
nová komunitná sociálna služba kraja pre ľudí, ktorí napríklad po pobyte v detskom domove alebo azylovom dome nemajú kam ísť. Domov na polceste im pomôže naučiť sa o seba postarať. 

Pokračovanie v rekonštrukcii Budatínskeho hradu v Žiline  
hrad je opravovaný a teda aj sprístupňovaný postupne cez eurofondové a grantové projekty 

Súťaž na dopravcov prímestských autobusových liniek 
pretože budúci rok končia zmluvy na poskytovanie autobusovej dopravy, ŽSK pripravuje  medzinárodnú  súťaž na dopravcov, z ktorej vzídu nové zmluvy  na budúce obdobie 

Príprava novej dotačnej schémy
rozhodovanie o grantoch bude otvorenejšie a do procesu zapojíme aj verejnosť 

Arborétum v Liptovskom Hrádku 
revitalizácia najvyššie položeného arboréta - botanickej záhrady v strednej Európe 

Letisko Žilina 
snahou je vrátiť ho na mapu letísk s pravidelnou leteckou prepravou

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj