Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa koná 3. decembra, malo by mať 4 kluby


Foto: Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa koná 3. decembra, malo by mať 4 kluby Foto: ilustračné

V pondelok 3. decembra 2018 sa na Radnici mesta Žilina uskutoční Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, na ktorom zložia sľuby poslanci aj primátor. Súčasťou programu je aj príhovor budúceho primátora Petra Fiabáne, voľba mandátovej komisie, schválenie sobášiacich poslancov alebo určenie platu primátora. 

Novozvolené zastupiteľstvo by malo mať štyri poslanecké kluby - najväčší s predpokladaným počtom členov 10 nezávislých bude viesť Vladimír Randa, druhým najväčším bude pravdepodobne klub Nezávislí za Žilinu, vedený Petrom Ničíkom s počtom členov 7.

Poslanecký klub Iná Žilina by mal mať všetkých šesť členov, ktorí kandidovali pod týmto zoskupením. Ako uviedol Peter Fiabáne vo včerajšej relácii Rádia Regina, tieto tri najväčšie kluby mu deklarovali priamu podporu. Spolu ide o 23 poslancov, teda približne tri štvrtiny celého zastupiteľstva.

Najmenším z hľadiska počtu poslancov bude pravdepodobne klub Silná Žilina, ktorý rovnako spája štvoricu poslancov kandidujúcich pod týmto označením. Zvyšní štyria poslanci sú nezaradení, medzi nimi aj obaja končiaci viceprimátori - Patrik Groma a Anton Trnovec.

Primátor si zároveň zvolí viceprimátorov, pričom podľa zákona platí, že v obci/meste nad 20-tisíc obyvateľov môže zastupovaním poveriť dve osoby. Musí tak urobiť do 60 dní od zloženia primátorského sľubu. Zákon jasne definuje, že viceprimátorom môže byť len poslanec. 

„Primátora zastupuje zástupca primátora (viceprimátor), ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak mesto má viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora,“ spresňuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V novozvolenom Mestskom zastupiteľstve v Žiline sa nachádza 17 doterajších poslancov a 14 nováčikov.

Súčasní poslanci v novozvolenom MZ v Žiline (zoradené abecedne) 

Martin Barčík
Ľubomír Bechný
Peter Cibulka
Branislav Delinčák
Peter Durmis
Jana Filipová
Patrik Groma
Ľudmila Chodelková
Jozef Juriš
Martin Kapitulík
Dušan Maňák
Iveta Martinková
Ján Ničík
Peter Ničík
Ján Pažický
Ľuboš Plešinger
Anton Trnovec 

Noví poslanci v novozvolenom MZ v Žiline (zoradené abecedne) 

Jozef Augustín
Zuzana Balogová
Barbora Birnerová
Denis Cáder
Igor Habánik
Dominik Hriník
Rastislav Johanes
Róbert Kašša
Lukáš Milan
Vladimír Randa
Marek Richter
Ondrej Šoška
Miriam Šuteková
František Talapka

Prečítajte si viac: