Na zrekonštruovaných zastávkach sa objavil problém s odtekaním vody, mesto ho bude riešiť až na jar


Foto: Na zrekonštruovaných zastávkach sa objavil problém s odtekaním vody, mesto ho bude riešiť až na jar
Galéria: 4 fotky

Na území mesta Žilina prebieha v súčasnosti komplexná rekonštrukcia zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci nej dochádza k celkovej výmene povrchovej úpravy nástupnej časti pre cestujúcich a tiež k výmene povrchu vozovky určenej na zastavovanie vozidiel MHD. Staré nevyhovujúce zastávky MHD tak nahradia nové bezbariérové s kvalitným vybavením. 

Niektoré zo zastávok sú už takmer hotové a čoskoro ich budú môcť cestujúci využívať. Počas prác museli strpieť dočasné obmedzenia. V rámci ich minimalizácie boli vybudované dočasné provizórne miesta pre cestujúcu verejnosť a autobusy s trolejbusmi.

Spomedzi aktuálne rekonštruovaných by mohli byť ako prvé spustené zastávky Jaseňová, Smreková (Solinky) a Matice Slovenskej (Vlčince). Obyvatelia týchto sídlisk si však na niektorých miestach všimli problém, ktorý ich znepokojuje.

Priestor vymedzený pre vozidlá verejnej dopravy je vyspádovaný tak, aby dažďová voda odtekala do kanalizácie. Výškovo sa ale nachádza nad zvyšnou častou vozovky, ktorá vedie popri zastávke.

Tá je taktiež vyspádovaná smerom k dažďovej kanalizácií, avšak, po rekonštrukcií tu vznikla akási jama, kvôli ktorej sa voda do kanalizačnej vpuste nedostane. Táto priehlbina meria v niektorých miestach aj viac ako 15 centimetrov. 

Galéria: 4 fotky

V prípade daždivého počasia, alebo v zimných mesiacoch aj pri roztápaní snehu, sa cesta zaplní vodou, ktorá nebude mať kam odtekať. Prechádzajúce autá tak môžu ľahko ošpliechať chodcov. Problém môžu mať aj samotní chodci, ktorým sa znemožní prechod cez zaplavenú cestu.

Mesto Žilina tento problém eviduje, riešiť ho však bude až počas jari, kedy to dovolia poveternostné podmienky. „V tejto lokalite je nutné vykonať výškovú úpravu miestnej komunikácie. Vzhľadom na poveternostné vplyvy sa úprava komunikácie bude riešiť v jarných mesiacoch v rámci údržby,“ potvrdila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

To, či sa súčasný stav vykonaných prác podpíše pod obmedzenia vodičov a chodcov, ukážu až nasledujúce mesiace a počasie počas celej zimy.Prečítajte si viac: