Cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy sa budú od 9. decembra meniť


Foto: Cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy sa budú od 9. decembra meniť Foto: ilustračné

Slovenská autobusová doprava Žilina informuje cestujúcich, že od 9.12.2018 dochádza k zmenám cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave. V nasledujúcej tabuľke si môžete prezrieť zmeny pre región Žilina.

K zmenám cestovných poriadkov dochádza aj v mestskej hromadnej doprave.


Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
501461 Bytča Bytča-Súľov 3,6,8 časový posun o 5 minút skôr prípoj k vlaku
103,104 nové spoje vedené v sobotu a nedeľu prípoj k vlaku
105 časový posun o 15 minút skôr prípoj k vlaku
106,108 časový posun o 10 minút skôr prípoj od vlaku
107 časový posun o 7 minút skôr prípoj k vlaku
112,114 časový posun o 5 minút skôr prípoj od vlaku
113,123 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
118 časový posun o 8 minút skôr prípoj od vlaku
120 časový posun o 10 minút skôr prípoj od vlaku
121 časový posun o 10 minút neskôr prípoj k vlaku
122 časový posun o 5 minút skôr prípoj od vlaku
125 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
501462 Bytča Bytča-Považská Bystrica 8,9 spoje budú vedené v pracovných dňoch (zmena X10 na X) prevádzková potreba
13,68 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
57 úprava časov, odstránenie meškania prevádzková potreba
501463 Bytča Bytča-Žilina 141 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
501464 Bytča Bytča-Žilina 2 spoj bude zachádzať do Hlbokého n.Váhom prevádzková potreba
501465 Bytča Bytča-Peklina 25 časový posun o 2 minúty neskôr, zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
26 zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
30 predĺženie jazdnej doby odstránenie meškania
501466 Bytča Bytča-Hlboké n.Váhom 18 časový posun o 20 minút skôr vytvorenie prípoja k vlaku
501467 Bytča Bytča-štiavnik 10 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
12 bude vedený zo zast. Blaškov o 5 minút skôr prevádzková potreba
38 časový posun o 5 minút skôr možnosť prestupu na 501475/17
501468 Bytča Bytča-Bytča, Beňov 10 časový posun o 5 minút skôr možnosť prestupu 501475/17
501470 Bytča Bytča-Pšurnovice 36 časový posun o 13 minút skôr, bude premávať denne prevádzková potreba
46 zlúčenie so spojom 36 prevádzková potreba
501472 Bytča Bytča-Makov 45 časový posun o 3 min.skôr prevádzková potreba
74 časový posun o 2 minúty skôr v Bytči prípoj na vlak
501481 Bytča Bytča-Petrovice 16 časový posun o 40 minút skôr požiadavka Ocú Petrovice
19 časový posun o 5 minút skôr požiadavka Ocú Petrovice
502452 Žilina Žilina-Turzovka 13 časový posun o 5 minút neskôr cez prázdniny vytvorený prestup na 501477/5
zastávka Turzovka, Tesco-KIK nahradená zast.Turzovka, žel.st. prevádzková potreba
504411 KNM KNM-Nesluša 8,33,73,80, úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
81,183 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
504413 KNM KNM-Ochodnica 35 časový posun o 5 minút neskôr prípoj od vlaku
506418 Martin Žilina-Martin cyklospoje doložená zastávka Ďanová,Jednota nové možnosti cyklobusu
511405 Žilina Žilina-Stráňavy všetky spoje úprava časov, zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
511406 Žilina Žilina-Strečno 40 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
41 nebude zachádzať cez Celulózku prevádzková potreba
56 bude vedený priamo do Žiliny, vznikol spojením so sp.č. 58 prevádzková potreba
511409 Žilina Žilina-Lutiše 7 zrýchlenie spoja o 5 min. prevádzková potreba
13 zrýchlenie spoja o 3 min. prevádzková potreba
32 zachádzanie do Lysica,Lazy, zrýchlenie o 5 minút požiadavka Ocú Belá
511410 Žilina Žilina-Vrátna 11 predĺžený do Vrátna, výťah nové možnosti cyklobusu
16 bude vychádzať zo Starého dvora nové možnosti cyklobusu
511412 Žilina Žilina-šípková 2 označený X11, zo spoja 12 požiadavka Ocú Terchová
12 rozdelený na X10 a spoj 2 ozn. X11, časová úprava spojov požiadavka Ocú Terchová
511415 Žilina Žilina-Dolná Tižina 28 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511418 Žilina Žilina-Varín 9,24,71,72, úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
105,110, úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
69 spoj bude rozdelený na 69 v X10 a 169 v X11 požiadavka cestujúcich
169 označený X11, zo spoja 69 - zrýchlenie spoja požiadavka cestujúcich
  zastávka Teplička,nám. nahradená zastávkou Pod Vršky požiadavka Ocú Teplička n.V.
511419 Žilina Žilina-Stráža 6 zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
511421 Žilina Žilina-Divina 5,16 predĺžené na konečnú zastávku Divina, Parišovia požiadavka Ocú Divina
511424 Žilina Žilina-Ovčiarsko 39 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511427 Žilina Žilina-Babkov 43 nový spoj označený X10, rozvoj požiadavka Ocú Babkov
všetky spoje úprava časov, zrýchlenie jazdnej doby prevádzková potreba
511428 KNM Žilina-KNM 198 spoj bude rozdelený na 198 v + a 298 v sobotu prevádzková potreba
298 nový spoj, bude odchádzať z KNM, AS prevádzková potreba
511429 Žilina Žilina-Turie 14 časový posun o 10 min. skôr požiadavka Ocú Turie
511430 Žilina Žilina-Rajec 23 presunutý spoj z linky 511437 prevádzková potreba
511431 Žilina Žilina-R.Teplice 4 vloženie zastávky Žilina, Hviezdoslavova požiadavka firmy Ryba
122 časový posun o 20 min. neskôr požiadavka Zš Raj.Teplice
511432 Žilina Žilina-Kunerad 2 vloženie zastávky Žilina, Hviezdoslavova požiadavka firmy Ryba
511434 Žilina Žilina-Rajec 3 zrýchlenie spoja, vytvorenie prípoja v Rajci do Pov.Bystrice prevádzková potreba
511437 Žilina Žilina-Čičmany 5 zrušený, žiadna frekvencia prevádzková potreba
6 vznikol prečíslovaním spoja č. 106, bude vedený cez R.Lesnú prevádzková potreba
8 zrušený, súbeh so spojom 6, stačí jeden autobus prevádzková potreba
17 zrušený, súbeh so spojom 19, stačí jeden autobus prevádzková potreba
20 zrušený, súbeh so spojom 22, stačí jeden autobus prevádzková potreba
27 presunutý na linku 511430 prevádzková potreba
39,44 zrušené, žiadna frekvencia cestujúcich prevádzková potreba
41 vedený len v X11, v X10 súbeh so spojom 47 prevádzková potreba
46 predĺžený do Žiliny v X10 prevádzková potreba
47 predĺžený do Fačkova prevádzková potreba
50 bude vedený len v sobotu prevádzková potreba
76 úprava časov medzi zastávkami požiadavka Ocú Zbyňov
78 v X10 pôjde z Fačkova, v Rajci sa napojí na pôvodné časy prevádzková potreba
80 vedený len v X11, pôvodne spoj 50 prevádzková potreba
511439 Rajec Rajec-Ďurčiná 45 časový posun o 5 min.neskôr prípoj k vlaku
75 nový spoj prípoj k vlaku

Prečítajte si viac:



Zdroj: SAD Žilina