Sporný podchod v Hornom Hričove, ktorý obec nechce prevziať, dnes uzavreli spolu s lávkou


Foto: Sporný podchod v Hornom Hričove, ktorý obec nechce prevziať, dnes uzavreli spolu s lávkou Foto: ŽSR

Pred viac ako rokom sme vás informovali o spore Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a obce Horný Hričov o prevzatie objektov vyvolaných investícií. Správca železničnej infraštruktúry, ktorým je ŽSR, objekty vybudoval ako vyvolané investície v rámci modernizácie železničnej trate. Nakoľko v zmysle zákona nemôžu spravovať tieto objekty, pokúšali sa ich previesť na obec. 

Jej starosta však odmieta objekty prevziať, zaviazalo ho k tomu obecné zastupiteľstvo uznesením. Dôvodov pre odmietnutie je podľa slov starostu niekoľko, zastupiteľstvu prekáža kvalita odvedených stavebných prác. Prevádzkovanie lávky pre peších a podchodu by, navyše, neprimerane zaťažilo obecný rozpočet. 

„Podľa zákona starosta obce o takýchto veciach nerozhoduje. Rozhodovanie o majetku obce je výhradným právom a kompetenciou obecného zastupiteľstva, teda poslancov, ktoré rozhoduje aj o financiách, úveroch, predaji alebo kúpe majetku. Súčasné obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že obec Horný Hričov neprevezme objekt podchodu a lávky pre peších a ja s týmto rozhodnutím súhlasím a preto som vo svojej kompetencii takéto uznesenie podpísal. Podpísané uznesenie je záväzné,“ uviedol pred časom starosta Horného Hričova Dušan Ďuríček.

Horný Hričov nie je jedinou obcou, ktorá takéto riešenie odmieta. ŽSR priznávajú, že prevzatie vyvolaných investícií je novým množiacim sa problémom na viacerých ukončených stavbách modernizácie tratí. Dôvody sú najmä prevádzkové náklady, železnice však argumentujú, že projekty schvaľujú obce. S ohľadom na to, že sa nepodarilo v prípade obce pri Žiline dohodnúť, uzatvorila ŽSR oba objekty. 


„Boli sme donútení urobiť tento krok, aby občania vedeli, aká je pravda. Každá obec, mesto, projekt modernizácie pripomienkovala a schválila, takže argumenty proti neobstoja. V prípade Horného Hričova sme lávku, ktorá bola pôvode v Dolnom Hričove vôbec nepotrebovali, v rámci modernizácie sa mala demontovať. Na výslovnú žiadosť predošlého starostu Horného Hričova, ktorú máme aj v písomnej podobe, sme ju premiestnili. Uvedený  krok je prvým, ale rovnako budeme postupovať aj v ostatných prípadoch. Nemôžeme si dovoliť vytvoriť precedens, nakoľko rovnaký postoj by mohli potom zaujať aj iné obce a mestá,“ vysvetlil situáciu generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. 

Takto ŽSR uzatvorila podchod. Zdroj: ŽSR

Starosta obce poukazoval aj na zlé naprojektovanie: „Taktiež prestrešenie objektu je vo výške, kde údržbu a výmenu nemôže realizovať zamestnanec obce, ale obec by si musela objednať firmu, ktorá má oprávnenie na výškové práce a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, preto napríklad výmena jednej žiarivky v hodnote 10 € nás môže stáť 500 €. Obec na toto nemá vyčlenené financie a svedomie a zdravý sedliacky rozum nám nedovoľuje urobiť rozhodnutie, ktorým by sme na desaťročia zaťažili obec a občanov. Toto riešenie bolo zle naprojektované.“ 

Podchod aj zrekonštruovaná lávka boli súčasťou modernizácie železničného úseku Považská Teplá - Žilina. Náklady na presun lávky z Dolného Hričova do Horného Hričova dosiahli 130-tisíc eur. Výstavba podchodu pre peších v Hornom Hričove stála 675-tisíc eur. ŽSR chce uzatvorením zabrániť situáciam, kedy by sa z dôvodu nevykonávanej správy a údržby mohli na objektoch stať úrazy. Uzatvorenie podľa slov hovorkyne avizovali už v marci, odvtedy sa niekoľkokrát pokúšali dohodnúť. Bezúspešne. 

Po osadení zábran vyvesili aj oznam v znení: „Objekt bol postavený na základe žiadosti samotnej obce Horný Hričov. Uvedený objekt boli Železnice Slovenskej republiky nútené uzatvoriť z dôvodu neochoty obce Horný Hričov, prevziať ho do svojej správy. Bez správcu objektu by mohli byť občania vystavení riziku úrazu.“ Niekoľko hodín po vyvesení ho však niekto strhol.

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu