Mestská časť Trnové má ako prvá svoj vlastný erb


Foto: Mestská časť Trnové má ako prvá svoj vlastný erb

Žilina 10. 11. 2014 – Žilinská mestská časť Trnové sa dočkala svojich nových symbolov. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom poslednom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Trnové a nadviazal na historické korene, iniciovali mestský poslanec Jozef Štrba a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár – rodák z Trnového. Túto snahu podporil aj primátor mesta Žilina Igor Choma.

V súčasnosti je Trnové jednou z mestských častí krajského mesta Žilina. Na stretnutiach poslancov s občanmi v Trnovom sa viackrát hovorilo o histórii mestskej časti a významných medzníkoch Trnového, na ktoré sú jeho občania právom hrdí. V záujme podpory identity a z úcty k minulosti a predkom iniciovali preto mestský poslanec Jozef Štrba a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu.

Heraldický register Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oznámil Mestu Žilina zaregistrovanie symbolov mestskej časti Trnové dňa 24. 10. 2014. V pondelok 3. 11. 2014 tieto symboly ustanovilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline v nasledovnej podobe:

• erb v podobe: v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný dvojitý kríž,

• vlajka, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), červenej (2/8), žltej (2/8), červenej (2/8) a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

„V našom meste doteraz žiadna mestská časť nemala ustanovené vlastné symboly. V rámci Slovenska však nie je žiadnou výnimkou, že vlastné symboly majú aj časti obce alebo mestské časti. Preto som veľmi rád, že sa obyvatelia Trnového môžu hrdiť vlastnými symbolmi,“ skonštatoval primátor mesta Žilina Igor Choma.

V minulosti bolo Trnové samostatnou obcou, o ktorej prvá písomná zmienka je z roku 1393. Neskôr získalo Trnové vlastné pečatidlo, ktorého symbolom bol drevený kostolík, o ktorom je prvá písomná zmienka z roku 1583. Od týchto čias je Trnové úzko späté s dreveným kostolom, ktorý bol po zásadnej rekonštrukcii opäť sprístupnený verejnosti na jar 2012.

Viac informácií nájdete v dokumente:
http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20141029102921.pdf

Prečítajte si viac: